Kritische boeren ging in oktober verhaal halen bij het RIVM
NOS Nieuws

Adviescommissie: stikstofberekeningen voldoende, maar ze moeten beter

De manier waarop in Nederland de verspreiding van de stikstof wordt berekend is van "voldoende tot goede" kwaliteit en vergelijkbaar met omringende landen. Dat stelt de commissie die in opdracht van minister Schouten van Landbouw en Natuur de stikstofberekeningen heeft onderzocht.

Wel is de commissie kritisch. Zo vindt het dat er meer moet gebeuren om "onzekerheden verder te verkleinen". De commissie stelt voor om op meer plekken te gaan meten en ook gebruik te maken van satellietbeelden.

Met name vanuit de landbouwsector is er sinds jaar en dag kritiek op de manier waarop het RIVM de uitstoot en neerslag van stikstof berekent. Om die reden heeft minister Schouten eind vorig jaar het Adviescollege Meten en Berekenen ingesteld, waar op verzoek van de Tweede Kamer ook een criticus van het huidige stikstofbeleid zitting in heeft genomen.

Landbouw

Zo stelde het Mesdag-Zuivelfonds vorige maand dat de stikstofbijdrage van de landbouw veel kleiner is dan tot dusver wordt aangenomen. Volgens het adviescollege is dat niet zo, al vermoedt het wel dat het aandeel stikstof dat uit het buitenland komt wordt onderschat.

De commissie adviseert ook om meer onderzoek te doen naar een andere gevoelig punt: de verschillen tussen de modelberekeningen en de metingen op de grond. De oorzaak van die verschillen is niet helder, aldus de commissie.

Onafhankelijk

Opvallend is ook dat de commissie vindt dat de ministeries in Den Haag te nauw betrokken zijn bij het werk van het RIVM. In het advies staat dat de ministeries "een meer afstandelijke opdrachtgeversrol" en het RIVM een meer "onafhankelijke kennis- en adviseringsrol" zouden moeten krijgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl