ANP XTRA

Steeds minder mensen hebben een bijstandsuitkering. Vorig jaar kregen 19.000 minder mensen een uitkering dan in 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hierdoor kwam het aantal bijstandsgerechtigden eind 2019 op 413.000. Vooral mensen onder de 45 jaar kregen minder vaak een uitkering. De daling geldt voor zowel mensen met een Nederlandse achtergrond als met een migratieachtergrond.

Van 2009 tot 2016 steeg het aantal mensen in de bijstand jaarlijks. Sinds 2017 neemt het af. In 2018 kregen 24.000 minder mensen een uitkering dan het jaar daarvoor.

STER reclame