Hollandse Hoogte | Marcel van den Bergh
NOS Nieuws

Wetenschappers luiden noodklok over muizenplagen in Europa

Er moet een Europees onderzoek komen naar muizenplagen, zeggen wetenschappers in een internationale publicatie. De auteurs komen uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Tsjechië, Hongarije en Nederland, stuk voor stuk landen waar de muizenpopulatie het afgelopen jaar een piek bereikte.

Muizenuitbraken komen eens in de drie á vier jaar voor en dat is op zich niet zo erg. Door ziekte, vorst of regen daalt het aantal muizen daarna weer. Maar dit jaar is de populatie door de warme en droge zomer alleen maar gegroeid.

"Zo nu en dan breidt die piek zich zo uit en vindt er een enorme uitbraak plaats. En dat is nu in verschillende landen het geval", zegt Eddy Wymenga, directeur van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga. Wymenga is namens Nederland aangesloten bij het wetenschappers-collectief.

Schade

In Nederland begon de plaag vorig jaar in de veen- en kleigebieden in Friesland. Inmiddels zijn ook boeren in Groningen de dupe. "Maar ook in Zuid-Nederland, in de omgeving van Arnhem. Het gaat waarschijnlijk om duizenden hectares", zegt Wymenga.

De veldmuizen vreten zich vol op de graslanden, graven holletjes en beschadigen de percelen daarmee flink. Daardoor is er steeds minder gras om te voeren aan de koeien. De boeren hebben bovendien nauwelijks voorraad voor de winter, waardoor ze duur veevoer moeten inkopen.

Eerdere plaag

In 2014 werden boeren compleet verrast door een veldmuizenplaag. De knaagdieren beschadigden toen 26.000 hectare aan grasland en de plaag hield tot de winter aan. De boeren hebben van die plaag geleerd.

Om de muizen te verdrinken zetten veel boeren hun grasland onder water. "Het is zo dat landen die nat zijn, minder kwetsbaar zijn voor schade. Dus een van de maatregelen kan zijn het waterpeil verhogen, dat is effectief en gebeurt op grote schaal."

Maar dat is maar een tijdelijke oplossing. Na twee dagen is het perceel weer droog en komen de muizen gewoon weer terug. "Je kan muizenuitbraken niet tegenhouden", zegt Wymegna. "Ze komen hoe dan ook."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl