Energiebedrijf Vattenfall ANP

Twee medewerkers van de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf zijn de dupe geworden van de melding van een misstand die ze intern hadden gedaan. Tot die conclusie komt het Huis voor Klokkenluiders. Dat is een instantie waar mensen terechtkunnen die een misstand willen melden of die klagen over de manier waarop ze zijn behandeld.

Het Huis noemt de naam van het bedrijf niet, maar het gaat om Vattenfall, in Nederland eerder vooral bekend als Nuon. NRC schreef eerder over de kwestie.

Een projectleider en een collega uitten bij de interne ombudsman van het bedrijf het vermoeden dat er wettelijke regels waren geschonden bij een aanbesteding. Die betrof de bouw van een gasturbine in een Europese stad. Met het project waren honderden miljoenen euro's gemoeid.

Geen ontslag, toch thuis

Het project ging uiteindelijk niet door, Het bedrijf verklaarde beide werknemers boventallig en vroeg het UWV toestemming om hen te ontslaan. Het UWV gaf die toestemming niet, maar voor de twee werd geen "passende functie" gevonden, waardoor ze toch thuis kwamen te zitten.

Volgens het onderzoek zijn het boventallig verklaren en het ontslagverzoek een direct gevolg van de melding door de werknemers. Inmiddels zijn de verhoudingen zo verslechterd dat de acties en reacties over en weer zijn verhard, zegt het Huis.

Terecht vermoeden van misstand

Het Huis voor Klokkenluiders heeft niet onderzocht of bij de aanbesteding inderdaad wettelijke regels zijn overtreden. Maar volgens het Huis was er een terecht vermoeden van een misstand en hebben de twee werknemers hiervan correct melding gedaan. Die is door het bedrijf "traag, gebrekkig en niet transparant" afgehandeld.

In een reactie zegt Vattenfall het rapport te bestuderen en er lessen uit te trekken voor de toekomst. Volgens het bedrijf blijkt uit eigen onderzoek dat er geen wetsovertredingen zijn vastgesteld.

STER reclame