NOS

Kamerleden willen dat het lintje voor de vrijwillige brandweer terugkeert. Mensen die twintig jaar of langer hebben gediend bij de vrijwillige brandweer kregen daarvoor altijd een koninklijke onderscheiding. Maar dat is begin dit jaar afgeschaft. Overweging daarbij was onder meer dat de vrijwilligers een financiële vergoeding krijgen voor hun werk.

De Kamerleden Van der Graaf van de ChristenUnie en Van 't Wout van de VVD zijn het niet met de afschaffing eens. Ze benadrukken dat brandweervrijwilligers de hele dag klaar staan voor mensen in nood en waardering verdienen voor trouwe dienst. "Zij doen een stap naar voren als anderen een stap naar achteren zetten", zegt Van der Graaf en Van 't Wout voegt eraan toe dat allerlei andere vormen van vrijwilligerswerk wel met een lintje worden gewaardeerd.

De Kamerleden zeggen ook dat er veel onrust en onduidelijkheid is over de rol van vrijwilligers bij de brandweer. Veel korpsen kampen met een tekort. Volgens ChristenUnie en VVD kan een onderscheiding bijdragen aan het behoud en het aantrekken van vrijwilligers.

Voorzitter Dokter van Vakvereniging Brandweervrijwilligers zei in het NOS Radio 1 Journaal dat hij de afschaffing jammer vindt. Volgens hem waarderen veel brandweerlieden een lintje enorm, maar de vereniging heeft niet tegen de maatregel geprotesteerd. "We gaan niet om ons eigen lintje vragen." Maar hij waardeert het initiatief van de Kamerleden.

STER reclame