ANP
NOS NieuwsAangepast

Van Ark heeft nieuw plan om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen

Staatssecretaris Van Ark heeft een nieuw voorstel om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Haar vorige plan leidde tot veel protest en werd uiteindelijk geschrapt, ook omdat het lastig uitvoerbaar was. Het afgelopen jaar heeft ze met alle betrokkenen overlegd.

In haar nieuwe plan stelt Van Ark voor dat arbeidsgehandicapten die in deeltijd gaan werken en daardoor niet genoeg verdienen, 15 procent van hun maandinkomen bovenop hun aanvullende uitkering mogen houden (met een maximum van 136,26 euro). "Ook voor deze mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen", schrijft Van Ark aan de Tweede Kamer.

Verder wil de staatssecretaris dat jonggehandicapten onder de 27 jaar niet meer vier weken hoeven te wachten op een uitkering. Nu moeten ze eerst aantonen dat ze op zoek zijn naar werk. Straks kunnen zij meteen aan het begin van hun zoektocht een inkomen krijgen.

Daarnaast moet het voor werkgevers gemakkelijker worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Daarom wordt de zogeheten loonwaardebepaling, waarmee het loon van een arbeidsgehandicapte wordt vastgesteld, in heel Nederland hetzelfde. Nu hebben met name grote bedrijven, met vestigingen in meerdere gemeenten, last van de verschillende berekeningen die worden gebruikt. Ter compensatie van een lagere productiviteit kunnen zij straks nog steeds loonkostensubsidie krijgen.

Helft heeft geen werk

In haar vorige plan wilde Van Ark het hele systeem veranderen: de loonkostensubsidie voor werkgevers van arbeidsgehandicapten zou vervallen. In ruil daarvoor mochten zij arbeidsgehandicapten onder het minimumloon gaan betalen.

Er zou een loonkostendispensatie komen, die inhield dat de arbeidsgehandicapten een bijstandsuitkering moesten aanvragen, die ze met hun salaris konden aanvullen tot het minimumloon. Zeker voor werknemers met een verdienende partner of eigen geld viel die regeling ongunstig uit.

Het nieuwe plan gaat veel minder ver. De regeling voor arbeidsgehandicapten blijft in principe hetzelfde, maar wordt op onderdelen versoepeld of verruimd. "Dit is weer een stapje vooruit om mensen te helpen", zegt Van Ark. "Ik realiseer mij dat we nog veel moeten doen, maar met deze maatregelen wil ik meer mensen aan het werk helpen en houden." Ze wijst erop dat de helft van de mensen met een beperking geen werk heeft, terwijl ze dat wel vaak willen.

Niet rond kunnen komen

Belangenbehartiger Ieder(in) vindt dat de maatregelen in het plan van Van Ark nog te beperkt zijn om echt bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het wetsvoorstel doet te weinig om de bestaanszekerheid van mensen met een beperking te garanderen. "Voor bestaanszekerheid is naast een duurzame baan een inkomen nodig waar je van rond kan komen. Ook als je niet in staat bent fulltime te werken, moet je minimaal het wettelijk minimumloon kunnen verdienen."

Iedr(in) zegt ook blij te zijn dat werknemers met een beperking in het voorstel zelf een jobcoach mogen zoeken, maar zou graag zien dat er aan de kwaliteit van die jobcoach wettelijke eisen worden gesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl