NOS

Sinds middernacht geldt er een ophokplicht voor pluimvee, omdat er in Duitsland een nieuw geval van vogelgriep is ontdekt. Maar dat ophokken is een "stressfactor van jewelste" voor legkippen die gewend zijn ook naar buiten te kunnen, zegt de Dierenbescherming.

De Dierenbescherming heeft begrip voor de maatregel, maar had gehoopt dat die niet voor heel Nederland zou gelden. De ophokplicht zou ook alleen kunnen gelden in gebieden met een hoger risico, vindt de organisatie.

"In waterrijke gebieden, waar wilde watervogels komen, heb je bijvoorbeeld meer risico op vogelgriep dan elders", zegt een woordvoerder.

Voor scharrelkippen verandert er niets door de ophokplicht, want die zitten sowieso altijd binnen in een stal. "Die hebben een soort gewenning", aldus de woordvoerder. Maar vrije-uitloopkippen en biologische kippen kunnen nu dus niet meer naar buiten. "Kippen die wat meer vrijheid hebben, hebben die mogelijkheid ineens niet meer. En dan kun je gedoe krijgen."

Vrije-uitloopkippen op boerderij de Peppel in Barneveld NOS

Dat gedoe kan eruit bestaan dat kippen meer in elkaars veren gaan pikken. Zachtjes pikken is normaal sociaal gedrag. "Maar door verveling, een grote groepsgrootte en weinig bewegingsruimte kan dit zachte verenpikken doorslaan naar intensief pikken." En dat kan leiden tot kale plekken en verwondingen.

Om dit gedrag tegen te gaan, zullen veel pluimveehouders voor extra afleiding in de stal zorgen, verwacht de Dierenbescherming. Er wordt bijvoorbeeld extra graan gestrooid en er worden strobalen neergezet, zodat kippen daarop gaan pikken.

Standaard zitten er in een stal negen legkippen op een vierkante meter. Dat is bij zowel scharrelkippen als vrije-uitloopkippen. Bij biologische bedrijven zijn dat er wel minder, zes per vierkante meter.

De ophokplicht is nu voor vier weken ingesteld. Later wordt bekeken of die periode nog verlengd moet worden. Vrije-uitloopeieren mogen maximaal zestien weken lang nog verkocht worden als vrije-uitloopeieren, ook al zitten de kippen opgehokt. Duurt de ophokplicht langer, dan worden het scharreleieren, die minder waard zijn.

STER reclame