De Point Blanche-gevangenis op Sint-Maarten NOS/ Dick Drayer

Nederland is opnieuw op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege Sint-Maarten. Daar wordt een verdachte al sinds 6 december in voorarrest gehouden in een politiecel.

In een voorlopig oordeel zegt het hof in Straatsburg dat een detentie in een politiecel langer dan tien dagen een schending is van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Een verdachte moet bij een voorarrest van langere duur niet worden opgesloten in een politiecel, maar in een huis van bewaring. De enige gevangenis op het eiland, de Point Blanche-gevangenis, zit echter propvol.

Respecteren

Het Openbaar Ministerie van Sint-Maarten zit met de handen in het haar. "Het gaat hier om een zwakbegaafde man die zijn moeder heeft aangevallen en heeft mishandeld met een wapen. Die kunnen we niet zomaar vrijlaten, dat zou onverantwoord zijn. Eigenlijk moet hij klinisch behandeld worden, maar zo'n voorziening hebben we niet op het eiland."

Toch zegt het OM de uitspraak van het Europese Hof te respecteren en naarstig naar een oplossing te zoeken, zodat de man eventueel onder toezicht of begeleiding snel kan vrijkomen. Maar een dag na de uitspraak zit de man nog steeds vast op het politiebureau, tot woede van zijn advocaat.

"Ik denk dat het OM ook vindt dat de situatie zo niet kan voortduren, maar als ik niet in Straatsburg aan de bel had getrokken was er niets gebeurd, net als met een eerdere cliënt van mij in december," aldus advocaat Sjamira Roseburg.

Actievere rol

Het is de derde keer in korte tijd dat het hof Nederland op de vingers tikt voor mensenrechtenschendingen in het koninkrijk. Ook het College voor de Rechten van de Mens, toezichthouder op dit vlak, vindt dat Nederland veel te weinig doet om dit tegen te gaan. De Nederlandse regering zou een veel actievere rol moeten spelen bij de aanpak van de structurele schendingen van de mensenrechten in de gevangenissen op Sint-Maarten, vindt de toezichthouder.

De situatie in de Point Blanche-gevangenis en de politiecellen op Sint-Maarten voldoet al jaren niet aan de minimumeisen. Eerder verschenen er vernietigende rapportages van het anti-foltercomité van de Raad van Europa, en ook van de Raad voor de Rechtshandhaving en de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Nederland

In een interne nota na de eerste uitspraak van het Europese Hof hebben ambtenaren in Den Haag tegen minister Dekker voor Rechtsbescherming gezegd dat justitie een eigen aangelegenheid van Sint-Maarten is, maar dat het koninkrijk te allen tijde een waarborgfunctie heeft.

Dat betekent dat ingrijpen op termijn onontkoombaar lijkt, indien Sint-Maarten bij herhaling in de fout gaat en geen aanstalten maakt om de detentie-omstandigheden structureel aan te pakken.

STER reclame