ANP
NOS Nieuws

Merendeel scholen toont tekortkomingen bij schoolexamens

Minister Slob vindt dat de organisatie rondom schoolexamens beter moet. Hij zegt dat naar aanleiding van een grootschalig onderzoek van de Onderwijsinspectie. Die heeft de organisatie van de examens op 104 scholen bekeken. Op 60 daarvan zijn tekortkomingen vastgesteld. Slob noemt de resultaten "verontrustend, maar niet onverwacht".

De inspectie is geen school tegengekomen met problemen zoals twee jaar geleden bij een VMBO in Maastricht. Daar zagen honderden leerlingen hun resultaten van het centraal eindexamen geschrapt worden. Ze hadden dat examen nooit mogen doen omdat ze hun vakken nog niet hadden afgerond.

Volgens de inspectie liepen leerlingen op geen enkele van de nu onderzochte scholen het risico dat ze niet konden deelnemen aan het centraal examen.

Resultaten vallen tegen

Scholen zijn alerter geworden, zeggen de onderzoekers. Toch vallen de onderzoeksresultaten de inspectie tegen. Zo voldeed bij bijna de helft van de bekeken scholen het programma niet aan de wet. Er was niet duidelijk wat in de schoolexamens werd getoetst of er ontbraken verplichte onderdelen. Ook was vaak de medezeggenschapsraad onvoldoende betrokken. Waar nodig heeft de inspectie de scholen opdracht gegeven de fouten te herstellen.

Slob nam eerder al maatregelen om de schoolexamens beter te organiseren. Zo moet iedere school een examensecretaris hebben en is een examencommissie overal verplicht. Volgens de Inspectie onderstreept het onderzoek het belang van deze maatregelen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl