Een huis met aardbevingsschade in Groningen wordt gestut ANP

Topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken hebben jarenlang noodsignalen over problemen bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) genegeerd. Dat blijkt uit stukken die in het bezit zijn van RTV Noord. Het CVW was in Groningen van 2015 tot eind 2019 verantwoordelijk voor de afhandeling van aardbevingsschade en de versterking van woningen.

Toenmalig Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders waarschuwde het ministerie in de zomer van 2017 dat het bedrijf afspraken niet nakwam en dat Groningers daar de dupe van waren. Desondanks is al die tijd niet ingegrepen, waardoor de versterkingsoperatie achterloopt. Hoewel het ministerie meerdere malen is gewaarschuwd door Alders ontkent het ministerie dat het destijds wist van de problemen bij het CVW.

'Kolossale blamage'

In oktober 2019 legde minister Wiebes in een interview met RTV Noord de schuld van de falende versterkingsoperatie bij het CVW. Volgens Wiebes was het bedrijf de afspraken niet nagekomen. Hij sprak van een "kolossale blamage" en "een complete verrassing" Hij noemde het CVW verder een black box. "We kwamen daar niet binnen, kenden de getallen niet en we wisten niet precies wat daar gebeurde. Dat was echt de NAM." Wiebes doelde daarmee op het gaswinningsbedrijf dat het CVW aanstuurde.

Het ministerie zegt dat het pas in mei 2019 echt op de hoogte was van de problemen bij het CVW toen het door de Nationaal Coördinator Gaswinning werd bijgepraat. Maar nu blijkt dat zijn ministerie al jarenlang op de hoogte was, schrijft RTV Noord.

In de zomer van 2017 waarschuwde Alders de ambtelijke top van Economische Zaken en Klimaat dat "NAM/CVW de zaken niet onder controle hebben" en dat "afspraken niet worden nagekomen". Op 17 juli van dat jaar schreef Alders in een mail aan de hoogste ambtenaar van het ministerie, dat het CVW 1000 inspecties 'kwijt' is. "Tot op de dag van vandaag is CVW niet in staat inzichtelijk te maken welke adressen niet zijn geïnspecteerd."

Invloed NAM

Verder waarschuwde Alders voor de invloed van de NAM. "Bij toeval hebben we vastgesteld dat NAM een aantal geïnspecteerde woningen uit het programma heeft gehaald. Dit gebeurt eenzijdig, zonder dat de NCG hiervan op de hoogte is gesteld. Laat staan dat de afspraken die met de betreffende bewoners zijn gemaakt worden gerespecteerd."

Een paar maanden later volgde opnieuw een waarschuwing van Alders. Hij zei ook dat de NAM de indruk wekt dat de boel bewust wordt "vertraagd en uitgesteld", zodat er "zo min mogelijk hoeft te gebeuren en kosten worden bespaard".

Lastig te bewijzen

In een schriftelijke verklaring aan de regionale omroep erkent het ministerie dat er "eerder signalen uit de regio" kwamen dat het niet goed liep, maar dat het lastig te bewijzen was. De signalen waren wel aanleiding om de gang van zaken bij CVW te onderzoeken. "Dat wil je met feiten en cijfers eerst echt hard krijgen". Het ministerie blijft erbij dat pas in mei 2019 de feiten na onderzoek zwart op wit op tafel lagen.

Donderdag praat de Tweede Kamer met minister Wiebes over de versterking en de schadeafhandeling. GroenLinks en de PvdA hebben aangekondigd de minister om opheldering te vragen.

STER reclame