NOS Bart Kamphuis

Van "de commissie-Borstlap toont lef" tot "een catastrofe voor werkend Nederland." Het rapport van de commissie over de arbeidsmarkt roept uiteenlopende reacties op. Dat geldt niet alleen voor de politiek. Ook vakbonden, werkgevers en andere belangenverenigingen hebben gereageerd.

De grootste vakbond FNV is vooral positief. "We waarderen het dat de commissie de duurzame arbeidsrelatie en de werknemer als uitgangspunten neemt. Er moet een eind komen aan de wildgroei van flexibele arbeidscontracten en de balans tussen werkgevers en werkenden moet worden hersteld", reageert Zakaria Boufangacha van de FNV.

Vakbond CNV heeft het rapport juridisch geanalyseerd en komt tot een andere conclusie. Namelijk dat Borstlap werknemers vogelvrij verklaart. "We hebben straks geen twee miljoen, maar negen miljoen flexwerkers", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Doorvoering van deze maatregelen zou volgens Fortuin een "catastrofe" voor veel werknemers in Nederland zijn.

Vooral de suggesties om werkgevers meer mogelijkheden voor ontslag te geven, zitten CNV dwars. Een van de Borstlap-voorstellen is een gedeeltelijk ontslag. Een maatregel die volgens Fortuin "een historische vergissing" zou zijn. "De schoonmaakster die nu 1600 euro verdient, kan door urenvermindering ineens de helft van haar salaris kwijtraken."

'Dat gaat zo natuurlijk niet'

"Je moet je voorstellen dat ik tegen een werknemer zeg: hé we gaan volgende week 40 procent minder uren maken. En dan moet diegene naar de bank en zeggen hé: ik kan maar 40 procent van m'n hypotheek aflossen", zegt Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland over het deeltijdontslag in Spraakmakers op NPO radio 1.

"Dat gaat zo natuurlijk niet", vervolgt Vonhoff, die wel wat ziet in het principe om werknemers gemakkelijker te kunnen ontslaan. Hetzelfde geldt voor een andere aanbeveling in het rapport. Namelijk één jaar doorbetalen bij ziekte in plaats van de huidige twee jaar. "Dat vinden wij ook een heel goede aantekening."

De ideeën van Borstlap die daartegenover staan, vallen minder goed bij de werkgevers. In een gezamenlijke reactie zeggen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland: "Tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten, is niet de route."

Ontwikkelen en blijven leren

"Door technologie ontstaan nieuwe banen, die alleen ingevuld kunnen worden met een passend opgeleide beroepsbevolking", zegt voorzitter Ineke Dezentjé van FME. De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie vindt dat Borstlap met het rapport "lef en leiderschap" toont.

Vooral de belangrijke rol die scholing in het rapport heeft, kan Dezentjé bekoren. "De oplossingen van de commissie-Borstlap zijn essentiële nieuwe onderdelen van het Nederlandse arbeidsmarktsysteem." De commissie pleit onder meer voor een individueel leer- en ontwikkelbudget voor iedereen.

Miljoen mensen aan de kant

Er is een groep van een miljoen mensen die volgens Borstlap veel meer aandacht nodig heeft. Deze groep staat aan de zijlijn en heeft maar een kleine kans om weer aan het werk te komen. De budgetten voor reïntegratie zijn voor een groot deel wegbezuinigd.

Het rapport benadrukt volgens de Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie (Cedris) terecht dat arbeid niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk en sociaal van grote waarde is.

Het vraagt volgens de commissie de nodige investeringen in individuele begeleiding van degenen die niet op eigen kracht de arbeidsmarkt kunnen bereiken. Volgens Cedris bevestigt dit dat de bezuinigingen op die begeleiding ongewenst was. "Het is dus tijd en noodzaak om dit tij te keren", zegt de voorzitter van Cedris Job Cohen.

STER reclame