Hells Angels ANP

In de Tweede Kamer is veel steun voor een plan om het makkelijker te maken om criminele motorbendes te verbieden, maar Kamerleden hebben ook veel kritische kanttekeningen. De Kamer behandelde vandaag een initiatiefwet daarover van de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen PvdA en SGP.

Kern van dat voorstel is dat de minister voor Rechtsbescherming zelf de bevoegdheid krijgt "organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren" met onmiddellijke ingang te verbieden. De indieners denken dat dat veel sneller en effectiever gaat dan de huidige praktijk van alleen een rechterlijk verbod.

Bij de behandeling in de Kamer sprak, naast de vijf indieners, ook 50Plus zijn steun uit. De partijen vinden dat een paar organisaties in Nederland zich zozeer buiten de rechtsorde plaatsen, en daarmee de veiligheid bedreigen, dat hun zonder veel rompslomp het functioneren onmogelijk moet kunnen worden gemaakt. In die gevallen moet de minister kunnen ingrijpen.

Politieke passanten

Regeringspartij D66 en de oppositiepartijen PVV, SP en GroenLinks onderschrijven allemaal dat er hard moet worden opgetreden tegen ondermijnende organisaties, maar ze zijn zeer kritisch over een rol voor de minister. Ze wijzen erop dat ministers "passanten" zijn en misschien wel in de verleiding kunnen komen om onwelgevallige organisaties om politieke redenen te verbieden.

Voorstanders van de wet benadrukken dat dat helemaal niet de bedoeling is: politieke partijen, vakbonden en kerkgenootschappen worden in de initiatiefwet uitgezonderd van een mogelijk verbod door de minister.

Alleen straf als geen beroep meer mogelijk is

Critici zeggen ook dat er misschien wel andere middelen zijn om een verbod te versnellen ten opzichte van de huidige praktijk. Nu is het alleen maar strafbaar om mee te werken aan een organisatie als die "onherroepelijk" door de rechter is verboden. Dat betekent dus dat iemand pas een straf kan krijgen als er geen hoger beroep tegen het verbod meer kan worden ingesteld. D66 en een deel van de oppositie vragen zich af of het woordje "onherroepelijk" niet uit de wet kan worden geschrapt.

De behandeling van de initiatiefwet door de Kamer gaat later verder. Dan zal minister Dekker ook zeggen wat hij ervan vindt. Hij moet dan ook ingaan op de vraag hoe het voorstel zich verhoudt tot plannen die het kabinet zelf ook al heeft om een verbod in te stellen op "Outlaw Motorcycle Gangs". Dat voornemen staat in het regeerakkoord.

STER reclame