ANP

Voor een flinke groep Nederlanders zal de pensioenpremie dit jaar omhoog gaan. Dat betekent dat de betreffende werkgevers meer voor het pensioen opzij zetten om later uit te kunnen keren, wat ten koste gaat van de bedrijfswinst en deels ook van het loon van werknemers.

In een jaarlijks onderzoek hebben Het Financieele Dagblad en PensioenPro de ontwikkeling van de pensioenpremies op een rij gezet. Daaruit blijkt dat bij de helft van de 48 bedrijfstakpensioenfondsen de premie dit jaar stijgt, of dat deelnemers krijgen minder pensioen krijgen voor hun inleg. Bij die fondsen zijn zo'n 600.000 werknemers aangesloten.

Zo stijgen de premies voor het pensioenfonds voor de bouw met 10 procent, is de stijging in de glastuinbouw en bloembollenteelt 13 procent en gaan de premies in de zoetwaren 12 procent omhoog. Daarnaast blijft de premie voor bijvoorbeeld bibliotheekmedewerkers gelijk, maar bouwen ze vanaf dit jaar 20 procent minder pensioen op.

Kortingen uitgesteld

A langer heeft een grote groep pensioenfondsen minder vermogen dan ze in de kas moeten hebben om alle pensioenuitkeringen in de toekomst te kunnen betalen. Dan zijn er twee wegen waarlangs een fonds kan aansterken: het korten van de pensioenen en het verhogen van de premies.

Als het vermogen structureel te laag is, komt er een punt dat een fonds moet korten. Vorig jaar heeft minister Koolmees van Sociale Zaken de regels wel versoepeld, waardoor fondsen nog langer de tijd hebben om hun vermogen weer op peil te brengen.

De meeste fondsen die er slecht voor staan, hoeven daardoor dit jaar niet te korten. Dat is een meevaller voor gepensioneerden, maar dreigt het probleem door te schuiven naar de werkenden. Zij vangen de klappen op als het de komende tijd financieel tegenzit en het vermogen te laag blijkt om de pensioenen die tegen die tijd betaald moeten worden uit te keren.

Fondsen kunnen er ook voor kiezen om hogere premies te vragen van werkgevers, om zo de komende tijd langzaamaan op krachten te komen. Daardoor blijven mensen die al gepensioneerd zijn uit de wind, want voor hen wordt geen premie meer ingelegd. Wel voelen de werkgevers en de werkenden dat: zij betalen allebei een deel van de premie.

Oproep minister

Om werknemers niet dubbel te raken, riep minister Koolmees toen hij de kortingsregels versoepelde fondsen tegelijk op om de premies tijdelijk niet te verhogen en de opbouw niet de verlagen. Aan die oproep heeft een deel van de fondsen volgens het onderzoek van het FD en PensioenPro dus geen gehoor aan gegeven. Het is niet duidelijk of dit ook fondsen betreft die dit jaar niet hoeven te korten dankzij de recente versoepeling van de regels.

STER reclame