ANP

De grootste vermogensbeheerder ter wereld, Blackrock, sluit zich aan bij een investeerderscollectief dat oliebedrijven wil bewegen tot minder CO2-uitstoot. Climate Action 100+ (CA100+) heeft ruim 370 leden die samen 32.000 miljard euro in beheer hebben. Daar komt nu 6.300 miljard euro van Blackrock bij.

"We geloven dat het bewijs dat klimaatverandering impact heeft op investeringen snel toeneemt", zegt Blackrock in een verklaring. Ook zegt de vermogensbeheerder dat ze gesprekken met bedrijven over klimaatmaatregelen opvoert.

Verschillende Nederlandse pensioenfondsen en vermogensbeheerders, waaronder ABP, Robeco en Achmea, zijn al lid van het klimaatcollectief. De leden van CA100+ hebben in veel gevallen ook geld ondergebracht bij Blackrock.

Dat leidde het afgelopen jaar wel eens tot gefronste wenkbrauwen. Hoewel Blackrock-topman Larry Fink met de mond de noodzaak van klimaatregelen wel beleed, stemde Blackrock op aandeelhoudersvergaderingen vaak tegen als er een klimaatthema van CA100+ voorbij kwam.

Aan de kritiek daarop geeft Blackrock nu gehoor, maar of dat ook tot meer klimaatvriendelijke maatregelen bij oliebedrijven leidt, is volgens Mark van Baal van Follow This de vraag. Hij is bang dat het lidmaatschap van Blackrock het collectief vertraagt, terwijl dat in zijn ogen toch al niet heel goed functioneert. "De afgelopen twee jaar hebben de grote oliebedrijven ruim voldoende ruimte gehad om zich achter de statements van CA100+ te verschuilen", zegt van Baal.

Daarmee bedoelt van Baal, die op aandeelhoudersvergaderingen de rol van luis in de pels speelt, dat het collectief nu al niet genoeg druk zet, en het lidmaatschap van Blackrock in dat opzicht ook nog een verzwakking is.

STER reclame