NOS

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft vanochtend de zure melk-trofee aangeboden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met de trofee, een beschilderde melkbus, wil de vakbond het RIVM "wakker schudden" om zo de dialoog aan te gaan over de stikstofcrisis. Melkveehouders zijn kritisch over de meetmethode die het RIVM gebruikt om de stikstofneerslag bij te houden.

De RIVM-cijfers vormen de basis voor de stikstofplannen die het kabinet in oktober presenteerde. Volgens de boeren is de meetmethode niet transparant.

"Er wordt gerekend met een model van dertig jaar geleden", zegt voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, die met twintig man sterk de trofee bij het RIVM in De Bilt overhandigde. "Daarnaast zijn er duizenden bedrijven die geen stikstofgegevens hoeven aan te leveren bij het RIVM, omdat ze onder een bepaalde drempelwaarde blijven wat betreft stikstofuitstoot. Bij boeren is wel alles tot op de koe bekend", aldus Wiegersma.

"Het RIVM heeft een enorme verantwoordelijkheid als het gaat om de juiste interpretatie van cijfers", zegt Wiegersma tegen het rijksinstituut. "Want het lot van duizenden melkveehouders en hun gezinnen ligt in uw handen en dat willen we tot u door laten dringen. We hopen dat de trofee een prominente plaats krijgt in het gebouw. Zodat u eraan herinnerd blijft wat de impact is van keuzes die hier gemaakt worden op de toekomst van de agrarische sector."

'Uitkomsten niet fijn voor boeren'

De directeur van het RIVM nam de trofee aan. "Onze resultaten zijn voor boeren soms een beetje zuur, omdat nu eenmaal veel van de stikstof vanuit de agrarische sector komt. Dat is overigens breder dan alleen de melkveehouderij", reageerde RIVM-directeur Els van Schie. "Dat is niet fijn voor boeren maar ik wil wel graag de juiste informatie zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen en daar kunnen we met elkaar nog verder in komen."

Het RIVM benadrukte in oktober dat de rekenmethode "robuust en wetenschappelijk verantwoord" is. "Dat zeggen ook internationale onderzoekers", aldus een woordvoerder destijds. "Dat er nu een club is die het niet eens is met de uitkomsten, doet niets af aan het onderzoek. Wij maken geen beleid. Wij meten alleen."

Uit de RIVM-data blijkt dat de landbouw verantwoordelijk is voor 46 procent van de stikstofneerslag in Nederland.

Het is de tweede keer dat de trofee is uitgereikt. Vorig jaar kreeg het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de melkbus. Het PBL paste een persbericht uit 2014 aan over de klimaatschade die het eten van vlees veroorzaakt. Die schade is veel lager dan in het bericht stond.

STER reclame