ANP
NOS Nieuws

'Aantal moorden dit jaar iets toegenomen na grote daling vorig jaar'

Het aantal moord- en doodslagzaken in Nederland is het afgelopen jaar licht toegenomen. Piekjaar 2017 telde nog 145 moord- en doodslagzaken, in 2018 waren het er 99 en met nog twee dagen te gaan, staat het aantal zaken voor dit jaar op 104.

Het aantal slachtoffers nam dit jaar iets toe: van 107 in 2018 naar 113 dit jaar. Het aantal slachtoffers is hoger dan het aantal zaken, omdat bij sommige geweldsdelicten meerdere slachtoffers te betreuren waren.

Bron: moordzaken.nl

Jaar moordzaken slachtoffers
2019 104 113
2018 99 107
2017 145 155

De cijfers komen uit het jaarlijkse overzicht van moordatlas.nl, een website waarop het aantal moordzaken wordt bijgehouden. Een kanttekening daarbij is dat ze niet definitief zijn. Zo staat in sommige gevallen de doodsoorzaak niet vast, maar zit er wel een verdachte in hechtenis. In drie gevallen ontbreekt een lijk, maar is het aannemelijk dat de vermiste persoon is omgebracht.

Meerdere oorzaken

De daling vanaf 2017 heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken, zegt samensteller Eric Slot. De eerste is de toevalsfactor. 2017 was een uitschieter, met een toename in alle categorieën, zoals drugsmoorden, uit de hand gelopen burenruzies en relatiemoorden.

Slot denkt dat ook het plaatsen van de voortvluchtige Ridouan Taghi op een internationale opsporingslijst in maart 2018 een rol heeft gespeeld. "Drugscriminelen zijn niet bij publiciteit gebaat. Mogelijk besloten bendes toen om hun rivaliteit even niet in de openbaarheid uit te vechten."

Het aantal liquidaties daalde van 26 in 2017 naar 13 in 2018. Ook dit jaar telde Slot 13 liquidaties. Het oppakken van moordcommando's als die van motorclub Caloh Wagoh maar ook een tiental andere huurmoordenaars, speelt bij de daling een rol, denkt hij. Hij verwacht dat het aantal moorden zich de komende jaren rond het cijfer van 2019 zal stabiliseren.

Oplossingspercentage

Een groot aantal moorden in 2018 is opgelost. "Nog niet alle zaken zijn voor de rechter gebracht, maar naar het zich laat aanzien, worden meer dan negen van de tien moordzaken opgelost", zegt Slot.

Hij vermoedt dat de eerdergenoemde daling van het aantal liquidaties een rol speelt. Die zijn vaak veel moeilijker op te lossen dan een relatiemoord of een moord na een ruzie in een kroeg. Als er minder liquidaties zijn, heeft de recherche bovendien meer tijd om andere moorden op te lossen.

De meeste moordslachtoffers vielen net als vorig jaar in Amsterdam (17), gevolgd door Den Haag (15) en Rotterdam (8). Gerangschikt naar provincie staat Zuid-Holland bovenaan met 34 moordzaken, gevolgd door Noord-Holland (22) en Noord-Brabant (12).

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl