ANP

Zeker 191.000 Nederlandse pensioenen worden niet uitgekeerd omdat gepensioneerden zich niet melden en voor het pensioenfonds onvindbaar zijn. Het totaalbedrag aan dit soort 'vergeten pensioenen' bedraagt meer dan een half miljard euro. Dat blijkt uit een rondgang langs zeven grote pensioenfondsen door televisieprogramma Meldpunt en de ombudsman van Omroep Max.

De pensioenfondsen PMT, PME, ABP, Zorg & Welzijn, BPF Schoonmaak, Pensioenfonds Vervoer en Pensioenfonds Detailhandel hebben samen 191.000 niet-uitgekeerde pensioenen op de plank liggen. Het bedrag per pensioen varieert van enkele honderden euro's tot zelfs tienduizenden euro's.

Deels gaat het om mensen die in het buitenland wonen, en daardoor moeilijker vindbaar zijn. Maar ook mensen die altijd in Nederland hebben gewoond, blijven soms buiten beeld van het pensioenfonds. Terwijl vaak wel jarenlang pensioenpremie is betaald.

Bekend probleem

Pensioenfondsen die Omroep Max sprak, zeggen allemaal hun uiterste best te doen mensen te vinden, maar dat lijkt lang niet altijd te lukken. Vaak gaat het om pensioenen die zijn opgebouwd vóór midden jaren 80, toen het sofinummer (het tegenwoordige burgerservicenummer) werd ingevoerd.

Het probleem is ook al langer bekend. In 2017 bleek dat bij de grootste drie pensioenfondsen honderden miljoenen op de plank lagen.

Ook voor nog-niet-gepensioneerden geldt dat een blik op mijnpensioenoverzicht.nl kan lonen. Zeker bij verschillende korte dienstverbanden, en daarom ook verschillende kleine pensioenen.

Zo zorg je dat jouw mini-pensioen niet verdwijnt

STER reclame