Artsen hoeven niet in alle gevallen met een wilsonbekwame patiënt te overleggen over euthanasie. Dat adviseert de procureur-generaal aan de Hoge Raad. "Als een arts tot de conclusie komt dat dit zinloos is en onnodig belastend voor de patiënt, moet dit medisch-professionele oordeel in beginsel worden gerespecteerd door de rechter", schrijft Jos Silvis.

De hoogste rechtsinstantie van Nederland buigt zich momenteel over een zaak waarbij een verpleeghuisarts in Den Haag het leven van een zwaar demente vrouw van 74 beëindigde. De arts werd in september ontslagen van alle rechtsvervolging, waarna het Openbaar Ministerie met vragen bleef zitten. Het OM vroeg daarop de Hoge Raad om opheldering in een zogenoemde cassatie in het belang der wet.

Euthanasie mag ook bij wilsonbekwamen

Procureur-generaal Silvis stelt dat het in de medische wereld weliswaar de norm is om te kunnen communiceren met een patiënt die euthanasie krijgt, maar dat dit volgens de wet niet onder alle omstandigheden is vereist.

De wetgever heeft volgens hem willen voorkomen dat wilsonbekwame patiënten in een situatie van uitzichtloos lijden belanden als zij, juist omdat ze dat niet willen, eerder schriftelijk om euthanasie hebben verzocht.

Kortom: mensen die een euthanasieverklaring hebben opgesteld en op enig moment ondraaglijk en uitzichtloos lijden mogen euthanasie krijgen, of ze dat nou zelf doorhebben of niet.

De Hoge Raad doet waarschijnlijk komend voorjaar uitspraak in de cassatiezaak.

STER reclame