ANP
NOS Nieuws

Zwolse kerken dreigen te worden verstoten om toelaten homoseksuelen

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle dreigt te worden verstoten uit de landelijke koepelorganisatie omdat homoseksuelen met een relatie welkom zijn bij de viering van het avondmaal. Dat heeft de Zwolse CGK, die bestaat uit drie kerkgemeenten, laten weten aan alle 4500 leden. De kerken in Zwolle hebben al tientallen jaren een vrijer standpunt over homoseksuelen dan de landelijke CGK.

Die bepaalde in 2013, na zes jaar van beraad, dat praktiserende homoseksuelen niet mogen deelnemen aan de openbare geloofsbelijdenis, de doop en de viering van het avondmaal. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben landelijk 72.000 leden bij 180 gemeenten.

Alleen homoseksuelen die van plan zijn hun relatie te beëindigen en te leven in onthouding, mogen worden toegelaten, lichtte de voorzitter van de kerkelijke vergadering destijds toe in het Reformatorisch Dagblad. "Je moet hun de tijd gunnen om de regels van Gods geboden in hun leven te laten doorwerken."

Voor Zwolle is dat standpunt te rigide. "Wij willen een kerk voor iedereen zijn", zegt de Zwolse secretaris Freek Nabers. "Dit discussiepunt gaat niet over de essentie van het geloof, dat Christus de Heer en de Verlosser is. Want dat onderschrijven wij volledig. Wij zijn tot in onze haarvaten christelijk gereformeerd, maar wij vragen pastorale ruimte zelf te kiezen hoe wij omgaan met onze leden."

Crisis in de CGK

De landelijke CGK heeft al jaren moeite de progressieve stromingen binnen de kerk de ruimte te geven. Ook discussies over vrouwen als dominee leiden tot grote verdeeldheid. Rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn Herman Selderhuis sprak begin dit jaar van een crisis.

Dat de Zwolse CGK nu uit de koepel dreigt te worden gezet, heeft te maken met de regionale verhoudingen. Na de discussie over homoseksualiteit besloot de landelijke koepel in 2017 dat regio's zelf moeten besluiten wat er met dissidente kerken moet gebeuren.

Zwolle zit in een regionaal verband met onder meer Urk, Elburg, Heerde, Lelystad, Emmeloord, Dronten en Hasselt. De meerderheid van die kerkbesturen is het niet eens met het Zwolse homostandpunt. Nabers zegt dat alleen Dronten en Hasselt vinden dat aangesloten kerken vrij zijn hun eigen homobeleid te voeren.

Vanavond vergadert de regionale kerkkoepel over de Zwolse kwestie. Het besluit kan nog worden uitgesteld, maar om de leden niet te verrassen, heeft Zwolle alvast een brief gestuurd. Zwolle kan ook nog in beroep tegen de beslissing.

Mocht de Zwolse CGK alleen verder moeten, dan kan het bijvoorbeeld lastig worden om nieuwe predikanten te vinden. Die worden gewoonlijk geworven uit de landelijke poule van de CGK.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl