ANP

Een groep van twaalf melkveeboeren eist een schadevergoeding van de Rabobank. Ze vinden dat de bank hen bij het verstrekken van leningen had moeten waarschuwen voor de risico's van uitbreiding van hun bedrijf.

De boeren investeerden in 2013, 2014 en 2015 in uitbreiding van hun stallen. Maar door de invoering van een fosfaatrechtenstelsel konden ze uiteindelijk minder koeien houden dan ze wilden. Volgens de boeren wist de Rabobank dat er strengere uitstootregels aan zaten te komen en had de bank vanwege zijn zorgplicht daarvoor moeten waarschuwen.

Ze eisen 100.000 euro tot enkele miljoenen euro's schadevergoeding. De eerste dagvaarding gaat deze week de deur uit, zegt de advocaat van de boeren.

Verrast

De bank is verrast door de zaak en zegt nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. Volgens de bank hadden de ondernemers kunnen voorzien dat de groei van hun bedrijf zou oplopen tegen grenzen die door de overheid nog zouden worden vastgesteld.

Ook betwist de bank dat dit soort zakelijke leningen onder de zorgplicht voor banken valt.

Afschrijven

Eerder riep GroenLinks de bank op om af te schrijven op leningen die verstrekt zijn aan boeren. De bank zou allang hebben geweten dat er problemen voor boeren aan zaten te komen en toch werden uitbreidingen de afgelopen jaren gefinancierd.

STER reclame