Door verslaggever Peter ter Velde

Bij Defensie zullen de komende jaren 6000 mensen gedwongen worden ontslagen. Dat is meer dan tot nu toe bekend was. Morgen zal minister Hillen dit in zijn beleidsbrief schrijven.

De NOS kent de inhoud van de beleidsbrief. In totaal verdwijnen 12.300 arbeidsplaatsen. 2300 vacatures zijn de laatste tijd al niet vervuld; 4000 mensen zullen door natuurlijk verloop Defensie verlaten.

Honderden euro's minder

Voor de achterblijvers bij Defensie worden de arbeidsvoorwaarden stukken minder. Nu werken militairen 38 uur, maar hebben de mogelijkheid om 40 uur te werken. De werkweek wordt teruggebracht tot 36 uur.

Omdat de militairen ook veel toelagen kwijtraken omdat er minder geoefend gaat worden, zullen militairen honderden euro's per maand moeten inleveren. Het gevecht met de bonden zal groot worden, zo staat nu al vast.

Wegbezuinigd

Bekend is dat de tanks, Cougarhelikopters en vier mijnenjagers zullen verdwijnen. Daarnaast zullen twee patrouilleschepen en een bevoorradingsschip worden wegbezuinigd. Verder zullen bij de landmacht de bouwers van de genie verdwijnen (zij bereiden missies voor door kampen te bouwen), zal de luchtverdediging gehalveerd worden, verdwijnt een deel van de artillerie en zal de Nederlandse inbreng in het Duits-Nederlands korps verkleind worden.

Veel van de maatregelen blijven echter onzichtbaar, ook na morgen. De onzekerheid voor velen zal nog heel lang blijven. Zo wordt er op 1 juli een vastgoedplan bekendgemaakt, waaruit moet blijken welke kazernes en luchtmachtbases gesloten zullen worden. Dat betekent dat een groot deel van de invulling van de bezuinigingen nog moet volgen.

Ook zij die nu werken bij de eenheden waar gesneden wordt, zullen morgen geen duidelijkheid krijgen of zij ergens anders aan het werk kunnen. Wat wel bekend is, is dat veel kolonels, oversten, majoors en adjudanten ontslagen worden. Defensie is een waterhoofd-organisatie met veel hoge officieren en oudere adjudanten. Dat daar iets aan zal worden gedaan, is duidelijk.

Spannend

Er komt een complete herschikking van de Defensieorganisatie. Onduidelijk is en blijft hoe de aansturing zal zijn. Er is een groot verschil van mening tussen de ambtelijke en de militaire top hierover.

De komende maanden zullen zeer spannend zijn voor alle militairen. Morgen worden zij ingelicht op alle kazernes en bases, maar zij zullen met meer vragen dan antwoorden het weekend in gaan.

STER reclame