Netwerken moeten worden aangepast aan het groeiende aanbod van zonnestroom NOS Helen Kret

De elektriciteitsrekening gaat de komende jaren waarschijnlijk verder stijgen. Eerder vandaag waarschuwde Vereniging Eigen Huis in de Telegraaf dat de rekening in 2022 60 euro per huishouden hoger kan zijn, vanwege gestegen netbeheerkosten. Dat bedrag staat nog niet vast, maar zowel de landelijke als de regionale netbeheerders verwachten wel dat de netbeheerkosten in 2022 voor het hele jaar zo'n vier tientjes per huishouden hoger kunnen uitvallen dan nu.

Netbeheerkosten zijn goed voor zo'n 20 procent van de elektriciteitsrekening. De rest komt van elektriciteitskosten en belastingen. Dus wat dit betekent voor de totale rekening is onduidelijk. Ook is nog onzeker wat er definitief doorgerekend wordt aan huishoudens.

Dit gaat over het elektriciteitsdeel van de energierekening. Dat staat los van de kosten die consumenten voor gas betalen. In 2020 komt er gemiddeld zo'n 5 euro per huishouden bij aan transportkosten voor gas.

Toezichthouder beslist

De reden dat de stijging waarschijnlijk is, is dat regionale netbeheerders vanaf 2022 de kosten die ze extra kwijt zijn aan de landelijke netbeheerder willen doorberekenen, dat gaat om 19 euro extra op de rekening per jaar. Of dit ook mag, en ook in een keer doorberekend wordt of gespreid, is nog onzeker.

De Autoriteit Consument en Markt bepaalt dat. In 2020 mag dat volgens de wet in elk geval nog niet, of dat de jaren daarna wel mag moet de toezichthouder nog bepalen.

Naast deze mogelijke prijsstijging verwacht de landelijke netbeheerder, Tennet, dat de netkosten in 2022 ook met ongeveer 20 euro per huishouden gaan stijgen.

Investeringen

Die extra kosten komen door alle investeringen die Tennet de komende jaren moet doen. Van de investeringen is 80 procent het gevolg van energiebeleid en de energietransitie. Zo wordt 12 miljard euro geïnvesteerd in bijvoorbeeld het aansluiten van windparken op zee en uitbreiding van het hoogspanningsnet op land. Ook de regionale netbeheerders investeren fors in het energienetwerk.

Landelijke netbeheerder Tennet financiert driekwart daarvan door bijvoorbeeld obligaties uit te geven op de kapitaalmarkt. De rest wordt doorberekend in de nettarieven, die betaald worden door de regionale netbeheerders zoals Enexis, Alliander en Stedin.

Die regionale netbeheerders moeten hierdoor komend jaar 270 miljoen euro extra betalen aan Tennet, wat volgens netbeheer Nederland dus neerkomt op 19 euro per huishouden per jaar.

Kostenverdeling consumenten en producenten

Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de stijgende kosten: "Vorig jaar ging het over de energiebelasting, maar de politiek heeft geen oog voor de stijging van de netbeheerkosten", zegt een woordvoerder.

Ook de regionale netbeheerders, verenigd in netbeheer Nederland, vinden dat hier een rol voor de politiek ligt weggelegd. "Aan alle kanten moet er fors geïnvesteerd worden in het netwerk", zegt een woordvoerder. "Dat zijn langetermijninvesteringen, die uiteindelijk ook de rekening van de consument gaan beïnvloeden. Het is een politieke vraag of we die kosten alleen maar moeten verdelen over de energierekeningen, of dat producenten mee moeten gaan betalen".

De Autoriteit Consument en Markt houdt de balans tussen investeringen en betaalbaarheid van de rekening in de gaten. Aan het eind van elk jaar maakt de toezichthouder de consumententarieven voor het volgende jaar bekend.

STER reclame