ANP

De meeste vrijstellingen, teruggaven en kortingen in de autobelastingen werken luchtkwaliteits- en klimaatdoelen tegen en leiden niet tot een stabiele inkomstenstroom voor het Rijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Stabiele inkomsten en minder luchtvervuiling zijn de twee hoofddoelen binnen het stelsel van autobelastingen. De Rekenkamer onderzocht in hoeverre de financiële prikkels bijdragen aan het halen van die doelen. Dat valt dus tegen.

Het onafhankelijke controleorgaan raadt staatssecretaris Snel van Financiën daarom aan deze zogenoemde bijzondere regelingen in de autobelastingen tegen het licht te houden en als dat nodig is aan te passen.

Youngtimers voordelig, maar ook vervuilend

Er zijn in totaal 54 vrijstellingen, teruggaven en kortingen. Onder meer voor bestelauto's, oldtimers, youngtimers, taxi's, brandweerauto's, ambulances en gehandicaptenvervoer. Los van een financiële impact van 2 miljard euro op de belastingopbrengsten, dragen de meeste van deze regelingen niet bij aan verbetering van de luchtkwaliteit of het halen van de klimaatdoelen.

De huidige regeling voor youngtimers maakt bijvoorbeeld privégebruik van oudere (diesel-)auto's van de zaak met een lage dagwaarde aantrekkelijk. Over auto's van minimaal 15 jaar oud hoeft namelijk minder bijtelling betaald te worden. Volgens de Rekenkamer werkt dat veroudering van het wagenpark in de hand. En oudere auto's stoten meer uit.

Vervuiler betaalt niet

Wat ook niet meehelpt, is dat een automobilist die weinig kilometers rijdt, evenveel bpm en wegenbelasting betaalt als een automobilist die hetzelfde type voertuig intensief gebruikt. Daarmee komen deze belastingen volgens de Rekenkamer niet tegemoet aan het 'de vervuiler betaalt'-principe.

De Tweede Kamer heeft eerder dit jaar om onderzoek naar de effecten van autobelastingen gevraagd. In mei concludeerde de Rekenkamer al dat de subsidie voor elektrische voertuigen een dure maatregel is voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Staatssecretaris Snel kon zich toen niet vinden in die analyse.

Staatssecretaris onderzoekt aanpassingen

Snel zegt nu in een reactie op de aanbevelingen van de Rekenkamer dat hij een deel van de bijzondere regelingen wil heroverwegen. Hij erkent dat die niet altijd voor de juiste prikkels zorgen. "Daarnaast kunnen deze regelingen leiden tot ongelijke belastingdruk tussen burgers en bedrijven en maken ze het stelsel ingewikkelder", zegt Snel.

STER reclame