Steeds meer 55-plussers zijn nog aan het werk. NOS/Jeroen Schutijser

Het aantal werkende ouderen stijgt de laatste jaren snel. In het eerste kwartaal van 2014 waren er bijvoorbeeld bijna 1,3 miljoen werknemers van 55 jaar en ouder, nu zijn dat er 1,6 miljoen. Het aantal 65-plussers met werk groeide in diezelfde periode van 178.000 naar 265.000.

"De vergrijzing draagt bij aan de groei van het aantal werkende 55-plussers. Er zijn steeds meer mensen van 55 jaar en ouder", aldus het CBS, dat de nieuwe cijfers over werkzame beroepsbevolking publiceerde. Afschaffing van de vut- en prepensioenregeling en het verschuiven van de aow-gerechtigde leeftijd spelen hierbij ook een rol.

Volgens het CBS waren er in het derde kwartaal van dit jaar 9 miljoen mensen betaald aan het werk, 106.000 meer dan een jaar geleden. Zo'n 60 procent van die groei komt uit de groep 45 tot 75-jarigen. Het aantal werkenden van tussen de 15 en 45 jaar groeit minder.

STER reclame