NH Nieuws

Er is geen reden om aan te nemen dat een juf op basisschool De Voorzaan in Zaandam kinderen op 'onorthodoxe wijze' gestraft heeft. Dat concludeert een extern bureau, dat in opdracht van de school onderzoek deed.

De leerkracht van groep 3 werd eind oktober op non-actief gesteld na verschillende klachten. Volgens ouders zou ze tegen de kinderen schreeuwen, ze kleineren en soms zelfs slaan. Sommige kinderen zouden daardoor bang zijn, in bed plassen en agressief gedrag vertonen.

Geen bewijs

De onderzoekers vonden geen bewijs voor de aantijgingen. Geen enkele ouder heeft de juf zien straffen, iedereen heeft het 'van horen zeggen'. Daarnaast waren er nog niet eerder klachten over de vrouw, die al jaren in het onderwijs werkt. Er zouden er plausibele verklaringen zijn voor de genoemde incidenten.

Zo verheft de juf haar stem wel eens om boven de dertig kinderstemmen uit te komen, geeft zij een kind weleens een tikje tegen het hoofd om aandacht te vragen en zet zij kinderen die niet kunnen ophouden met wippen op hun stoel, korte tijd op de grond, staat in het rapport.

Slechte verstandhouding

De onderzoekers concluderen dat de leerkracht misschien "strenger en meer rigide" is dan andere leerkrachten, maar ze vinden het niet plausibel dat zij daarbij haar boekje te buiten is gegaan.

Dat de situatie toch escaleerde, zou komen door een incident in september. Toen liep onenigheid tussen de leerkracht en enkele ouders dusdanig uit de hand dat de politie werd ingeschakeld. "Daardoor is een situatie ontstaan die ruimte bood voor elkaar overtreffende verhalen over de leerkracht."

Tot slot was er slechte communicatie tussen de school en de ouders, waardoor er een sfeer ontstond waarin volgens de onderzoekers elk incident groter kon worden dan nodig.

Kinderen van school, juf ziek thuis

Brigit Schumacher van onderwijsorganisatie Zaan Primair noemt de hele situatie in gesprek met NH Nieuws "heel vervelend en pijnlijk voor iedereen". Vanwege de kwestie zijn twee kinderen door hun ouders van school gehaald.

De school wil dat nu eerst de rust en het vertrouwen terugkeren. Er is onder meer een klankbordgroep opgericht waarin ouders met de school meedenken over het verbeteren van de communicatie.

Vanmorgen is een gesprek geweest met de ouders die een klacht indienden. Volgens de school willen zij vooral erkenning voor hun kind. Ook met de leerkracht zijn volgens de school "goede gesprekken" gevoerd.

Of zij weer terugkeert voor de klas, is niet duidelijk. Schumacher zegt daar nog niets over te kunnen zeggen. De docente zit op dit moment ziek thuis.

STER reclame