NOS

Het aantal boetes aan vrachtwagenchauffeurs voor parkeren op niet toegestane plaatsen is fors toegenomen. Alleen al tot en met oktober van dit jaar hebben weginspecteurs van Rijkswaterstaat 130 chauffeurs beboet. Twee jaar geleden waren dat er nog geen 50. De toename wordt veroorzaakt door een tekort aan parkeerplaatsen, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Veel chauffeurs zetten vrachtwagens noodgedwongen op de vluchtstrook, met allerlei veiligheidsrisico's van dien. De vrachtwagenchauffeurs hebben voornamelijk langs de A15, A58 en A67 moeite met het vinden van een parkeerplek. Daar is veel internationaal verkeer naar de havens in Rotterdam en Antwerpen. Vooral doordeweeks worden veel meer plaatsen benut dan er eigenlijk zijn.

Verslaggever Gerri Eickhof ging langs op een parkeerplaats en ook daar merken ze dat er een groot tekort is:

Groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens

Volgens TLN is het probleem de laatste jaren steeds groter geworden. Provincies en het rijk investeren in de bouw van nieuwe parkeerplaatsen, maar er moeten er veel meer bij komen. "Er worden nu 800 parkeerplekken bijgebouwd, terwijl er minstens drie keer zo veel nodig zijn. Met de groei van de economie worden dat er meer en meer, 2500 is misschien te weinig", zegt Paul Poppink van TLN.

Een van de overvolle parkeerplaatsen is in Venlo. De plek is twee jaar geleden geopend. "Per nacht is er vraag naar zo'n 1000 parkeerplekken. We hebben er op dit moment 225, dat zijn er dus veel te weinig", erkent Birgit Knarren, adjunct-directeur van parking Venlo. Zij deelt de zorgen van TLN dat er nog veel meer parkeerplekken bij moeten komen.

Bouwen nieuwe parkeerplaatsen niet makkelijk

Het bouwen van nieuwe parkeerplaatsen gaat alleen niet zo makkelijk. Het is lastig om locaties en financiering te vinden voor parkeerplekken die nog gebouwd moeten worden. De EU draagt bij met subsidies, maar een locatie mag niet verder dan tien kilometer van de snelweg af liggen. Het zijn bovendien flinke stukken grond van zo'n drie hectare. Er moeten voorzieningen worden gebouwd, veiligheidsmaatregelen worden genomen en goede lichtmasten worden geplaatst.

Om het parkeerprobleem op te lossen, wordt ook in Venlo naar alternatieven gekeken. Daar kijken ze over de grens: naar Duitsland, waar colonne parkeerplaatsen zijn: vrachtwagens staan achter elkaar ingedeeld op basis van vertrektijd. Dat scheelt al snel de helft van de grond. "In plaats van drie is dan maar anderhalve hectare grond nodig. Dat scheelt ruimte, maar er zitten ook nadelen aan. Chauffeurs willen vaak bij hun landgenoten parkeren. In de praktijk is het lastig uitvoerbaar", legt Knarren uit.

STER reclame