Kinderen en leerkrachten op een basisschool ANP

Amsterdamse basisscholen die een vrijwillige ouderbijdrage vragen van meer dan 225 euro, krijgen vanaf volgend schooljaar geen subsidie meer. Dat staat in een brief van onderwijswethouder Moorman aan de gemeenteraad. Volgens de wethouder leidt een hoge bijdrage tot kansenongelijkheid, omdat niet iedereen dat geld op tafel kan leggen.

Moorman schrijft dat ouders de vrijwillige ouderbijdrage lang niet altijd als vrijwillig ervaren, en dat de gevraagde bijdrage voor sommige ouders een enorme drempel vormt om voor een bepaalde school te kiezen.

Volgens het kabinet is de gemiddelde ouderbijdrage in het basisonderwijs 57 euro. Twee procent van de scholen vraagt meer dan 227 euro, op sommige Amsterdamse scholen kan de gevraagde bijdrage oplopen tot 700 euro.

Volgens de wethouder zijn de meeste scholen het eens met de maatregel. Moorman is van plan om het maximumbedrag dat een school mag vragen in 2021 nog verder te verlagen, naar 112 euro.

STER reclame