Miljoenensubsidie tegen babysterfte

tijd van publicatie Aangepast

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een subsidie verleend van 2,5 miljoen euro. Het geld is bedoeld om een proef tegen babysterfte uit te breiden naar zes andere steden. In welke zes steden is nog niet bekend.

Rotterdam probeert al een paar jaar om het babysterftecijfer naar beneden te krijgen. In vergelijking met de rest van Europa sterven in Nederland meer baby's voor, tijdens of vlak na de geboorte.

Geboorteklinieken

Gemiddeld overlijden tien kinderen per duizend geboortes. Dat zijn er jaarlijks ongeveer 1700. In Rotterdam liggen de cijfers nog hoger: gemiddeld dertien per duizend geboortes.

Betere zorg zou de dood van naar schatting 400 baby's kunnen voorkomen. In Rotterdam zijn geboorteklinieken geopend en wordt er meer voorlichting gegeven aan laaggeschoolde autochtonen en sommige allochtonengroepen.

Risicoscreening

Het Erasmus MC gaat de komende maanden bekijken in welke steden de problemen het grootst zijn, maar wil ook een goede spreiding over heel Nederland.

In de zes steden worden vervolgens twee experimenten opgezet: het bereiken van de belangrijkste risicogroepen en een vernieuwde risicoscreening bij zwangere vrouwen.

Den Haag

Een van de zes steden zou Den Haag kunnen worden. Ook daar sterven gemiddeld meer baby's dan in de rest van het land. De gemeente en de GGD onderzoeken de oorzaak daarvan. De resultaten moeten deze maand bekend worden.

STER reclame