Hollandse Hoogte | Jan Boeve

Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar komen vanaf volgend jaar alsnog in aanmerking voor kinderbijslag en kindgebonden budget. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben daarover een akkoord gesloten.

Op dit moment krijgen ouders met minderjarige kinderen geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer als hun kinderen studiefinanciering ontvangen omdat ze studeren aan de universiteit of het hbo. Ook ouders van mbo-studenten die met hun stage of bijbaan te veel verdienen, komen nu niet in aanmerking voor de vergoedingen.

De VVD spreekt van een "kromme situatie" die met de coalitiedeal wordt rechtgezet. Tot het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd, werd het stopzetten van de kinderbijslag voor ouders van 16- en 17-jarigen gecompenseerd door de basisbeurs. Toen was die beurs nog een gift, nu moeten studenten er een lening voor afsluiten.

Volgens het AD krijgen de ouders van ongeveer 38.000 kinderen straks alsnog kinderbijslag, ruim 1250 euro per jaar per kind. Voor gezinnen met een lager inkomen komt daar nog een bedrag bovenop in de vorm van het kindgebonden budget.

In totaal kost de maatregel 54 miljoen euro, die de coalitiepartijen willen betalen door het bedrag van de kinderbijslag volgend jaar niet te laten stijgen. Ouders van 16- en 17-jarige kinderen blijven net als dit jaar 316,41 euro per kwartaal ontvangen.

Debat

Eerder dit jaar vroegen de SP, PvdA en SGP het kabinet al om een voorstel om ouders van studenten die voorheen recht hadden op studiefinanciering wel recht te geven op kinderbijslag en kindgebonden budget. Op 20 november is er een debat over dit onderwerp. Dat zou aanvankelijk vorige week donderdag zijn, maar het werd op verzoek van D66 uitgesteld.

STER reclame