Drukte voor de Maastunnel Rijnmond

Dagelijks gaat de Maastunnel bij Rotterdam zo'n zeven à acht keer dicht vanwege te hoge vrachtwagens. Dat is aanzienlijk vaker dan voor de renovatie twee jaar geleden. De gemeente zoekt een oplossing voor het probleem.

Als de hoogtesensoren voor de tunnel constateren dat er een te hoog voertuig voorbij rijdt, springen de stoplichten op rood en worden beide tunnelbuizen afgesloten met een slagboom. Vervolgens krijgt de chauffeur een commando door de speakers en moet er na de stoplichten een U-bocht gemaakt worden.

Dit hele proces duurt telkens ongeveer vijf tot tien minuten en hindert het andere verkeer dat door de tunnel wil. Vooral tijdens de spits ontstaan er zo snel files.

Afstelling sensoren

Voor de renovatie ging de tunnel ook geregeld dicht. Cijfers zijn er niet, maar het was lang niet zo vaak als nu, zegt verkeersmanager Otto Blom tegen RTV Rijnmond. Dat komt doordat de hoogtesensoren nu drie centimeter lager zijn geplaatst.

"Het is een heel mooie tunnel geworden en dat willen we graag zo houden." Waar het aantal sluitingen omhoog is gegaan, is het aantal beschadigingen aan de tunnel volgens Blom minder geworden. "Die drie centimeter maken in de praktijk toch verschil."

Een oplossing voor het probleem is er nog niet. De sensoren worden waarschijnlijk niet verhoogd en ook het verlagen van het wegdek of het verhogen van het plafond is geen optie. De Maastunnel is een rijksmonument en dus wil de gemeente de tunnel graag zoveel mogelijk in originele staat houden.

STER reclame