Door redacteuren Rinke van den Brink en Hugo van der Parre

Vier ziekenhuizen in de regio Den Haag zijn bezig een verregaande samenwerking op te zetten om zichzelf toekomstbestendig te maken. Het gaat om het MC Haaglanden en het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

De vier ziekenhuizen hebben de A12-coöperatie opgericht, genoemd naar de autoweg waarlangs ze liggen. De ziekenhuizen hebben samen zes locaties: twee in Den Haag, twee in Gouda en een in Zoetermeer en Leidschendam.

De samenwerking leidt tot concentratie van zorg. Niet elk ziekenhuis doet meer alles. Dat verbetert de kwaliteit van de zorg en het is efficiënter, maar het maakt de zorg ook goedkoper. Wel moeten patiënten vaker reizen.

Operatiestraat

In Gouda hebben de vier ziekenhuizen een gezamenlijke PET-CT-scan neergezet, in Leidschendam een gezamenlijke obesitaskliniek. De vijf intensive care-afdelingen (ic's) zijn samengevoegd in één netwerk. De intensivisten van de vijf ic's vormen een pool en worden op verschillende locaties ingezet.

Later dit jaar komt er een operatiestraat voor liesbreuken op één van de locaties. Daarna volgt de concentratie van de klinische kankerzorg.

Concurrentie

De samenwerkende ziekenhuizen hopen zo niet alleen hun patiënten te behouden, maar in de concurrentiestrijd met andere ziekenhuizen ook nieuwe aan te trekken die afkomen op de verbeterde zorg in de A12-ziekenhuizen.

"Vergeet niet," zegt bestuursvoorzitter Joop Hendriks van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, "dat we met ons vieren concurreren met bijvoorbeeld het Haga Ziekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft".

Die beide ziekenhuizen hebben deze week bekend gemaakt dat ze samen met het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam gaan samenwerken op het gebied van de intensive care.

Anticiperen

De A12-ziekenhuizen hebben hun initiatief genomen om de ontwikkelingen in de zorg voor te zijn. Opeenvolgende ministers van VWS proberen hun almaar stijgende begroting te beheersen. Dat lukt tot nu toe eigenlijk niet.

Minister Schippers van VWS wil de kostenstijging in de ziekenhuissector volgend jaar beperken tot maximaal 2,5 procent. De laatste jaren was een kostenstijging van circa zeven procent gebruikelijk.

De minister wil dat de ziekenhuizen de kwaliteit van hun zorg verbeteren en daarmee kosten besparen. Precies wat de A12-ziekenhuizen proberen te doen. Morgen praat de minister met de Tweede Kamer over de financiering van de zorg en enkele daarmee nauw verbonden thema's.

Tuinhuisje

De meeste ziekenhuizen vinden het nog moeilijk om onderlinge afspraken te maken over het zorgaanbod. De A12-ziekenhuizen lopen voorop. De eerste verkennende gesprekken tussen de bestuursvoorzitters van de ziekenhuizen begonnen 4,5 jaar geleden.

"In een tuinhuisje van een van ons vieren", vertelt Hendriks. "We wilden de ontwikkelingen voor zijn. Het was het begin van een proces van aftasten, kijken of we het met elkaar konden vinden, of het zou klikken. In het begin werd dat begeleid door Thom de Graaf."

Vanaf 2009 heeft de samenwerking praktisch gestalte gekregen.

Artsen

De obesitaskliniek en ook het netwerk van ic's is er op uitdrukkelijk verzoek van de artsen gekomen. "Die hadden behoefte aan een structuur om de samenwerking te verbeteren." De samenwerking binnen de A12-coöperatie is begonnen met het gesprek tussen de bestuursvoorzitters, maar in de praktijk trekken de medisch specialisten de kar.

"De minister van VWS vindt het fantastisch wat we doen", zegt Hendriks. "Het is precies wat ze wil. En de zorgverzekeraars denken er net zo over. Ons doel is om over drie jaar twintig procent van alle dienstverlening op deze manier via spreiding en concentratie te regelen."

STER reclame