De psychiatrische kliniek in Den Dolder ANP
NOS Nieuws Binnenland Politiek

Vrijheden vijf gedetineerden nog altijd beperkt na zaak Michael P.

De vrijheden van enkele gedetineerden in klinieken blijven beperkt na de zaak rond Michael P., schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook zijn sommige betrokkenen teruggestuurd naar de gevangenis.

Dit voorjaar verschenen kritische rapporten over de gang van zaken rond Michael P., de moordenaar van Anne Faber. De risico's van de gewelddadige zedendelinquent waren niet ingeschat, zijn behandeling in een kliniek in Den Dolder schoot tekort en hij mocht al snel zonder begeleiding naar buiten.

Dekker trok daarop de vrijheden van 24 gedetineerden in, omdat ook bij hen de risico's niet voldoende waren ingeschat. Die inschatting is inmiddels wel gemaakt.

Op dit moment zitten zes van hen nog in een forensische kliniek; onder wie vijf zonder vrijheden. Nog eens vijf mensen zijn teruggestuurd naar de gevangenis, bijvoorbeeld omdat ze niet meewerkten aan hun behandeling. De rest is inmiddels weer vrij.

Afwezig

Dit voorjaar plaatste Dekker de kliniek van Fivoor in Den Dolder onder verscherpt toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De kliniek moest dagelijks rapporteren wat er speelde.

De afgelopen maanden gebeurde het 33 keer dat een cliënt ongeoorloofd afwezig was. Volgens Dekker worden de gemeente en buurtbewoners inmiddels goed op de hoogte gehouden en hoeft de kliniek niet langer direct te melden aan het ministerie.

Risico's

Minister Dekker schrijft ook dat de informatie-uitwisseling en risico-inschatting inmiddels zijn verbeterd. Sinds juni is het verplicht om bepaalde gegevens uit het gevangenisdossier te delen met een kliniek, ook als een gedetineerde dat zelf niet wil.

Om betere risico-inschattingen te kunnen maken, worden psychologen in de gevangenissen op dit moment bijgeschoold. Omdat de risicotaxaties nog niet in orde waren, konden een tijdlang geen gedetineerden meer in klinieken geplaatst worden. Dat is volgens Dekker inmiddels opgelost.

De minister wil ook extra personeel voor de forensische zorg, maar de sector heeft nog altijd veel moeite met het vinden van nieuwe werknemers. Ook wordt nog aan gewerkt om de administratieve druk in de forensische zorg te verminderen.

STER reclame