NOS

Multinationals moeten belasting betalen in de landen waar ze feitelijk omzet maken en geld verdienen. Die aanpak moet een eind maken aan de praktijk dat grote bedrijven de wereld afstruinen naar plaatsen waar ze de minste belasting hoeven te betalen terwijl ze in de landen waar ze actief zijn nauwelijks of geen belasting afdragen. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in voorstellen voor een eerlijk en evenwichtig internationaal belastingsysteem voor bedrijven.

Volgens de OESO moeten overheden de bevoegdheid krijgen om grote en internationaal opererende bedrijven belasting te laten betalen over dat deel van de winst dat in het betreffende land verdiend is. Daardoor kan in meer landen belasting geheven worden.

Vooral bedoeld voor techreuzen

De belastingregels richten zich vooral op grote techbedrijven als Google, Apple en Facebook. Die betalen nu doorgaans alleen winstbelasting in landen waar ze een kantoor of fabriek hebben of waar het intellectueel eigendom (royalties) is ondergebracht. Google bijvoorbeeld heeft het Europees hoofdkantoor in Ierland staan en betaalt eigenlijk alleen daar belasting.

De OESO wil de toerekening van de belastingen volgend jaar internationaal geregeld hebben, om te voorkomen dat elk land voor zich jaagt op op de winstbelasting en bedrijven aanlopen tegen dubbele belastingen. Zo is in Frankrijk bijvoorbeeld een aparte digitaks ingevoerd, om de belastingontwijking aan te pakken.

De voorgestelde belastingafspraken gelden voor alle multinationals met producten, diensten en klanten in landen, dus niet alleen voor de techbedrijven. Voor mijnbouwbedrijven gaat een uitzondering gelden. Of grote banken en verzekeraars onder de nieuwe regels vallen is nog niet duidelijk.

STER reclame