AFP

Frans Timmermans heeft in het Europees Parlement enkele uren kritische vragen beantwoord over zijn ambitieuze klimaatplannen. Vanaf november is Timmermans als vice-voorzitter in de nieuwe Europese Commissie verantwoordelijk voor het klimaatbeleid. Binnen honderd dagen moet er een plan zijn voor het aanpakken van de uitstoot van broeikasgassen.

In zijn openingstoespraak vroeg Timmermans om steun van de parlementariërs voor zijn ambitieuze klimaatagenda, de zogenoemde Green Deal. Hij wees erop dat de transitie een juiste transitie moet zijn: dat burgers die de eindjes aan elkaar moeten knopen niet de dupe worden van de overstap van bijvoorbeeld de steenkoolindustrie naar een duurzame economie.

Timmermans noemde massale herbebossing en veel meer groen in Europese steden als twee van de voorstellen. "We maken een schuld op de creditcard van Moeder Aarde die ze niet kan betalen."

En zoals het de man die zeven talen spreekt betaamt, antwoordde Timmermans netjes in verschillende talen.

Timmermans antwoordt in verschillende talen tijdens hoorzitting

Veel van de vragen aan Timmermans waren gericht op de gevolgen van de transitie voor gewone mensen en voor de regio's die afhankelijk zijn van niet-duurzame grondstoffen.

Esther de Lange van het CDA wees de vice-voorzitter op zijn eigen geboortegrond. "De sluiting van de mijnen in Limburg heeft er behoorlijk ingehakt. Hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen in soortgelijke situaties aansluiting vinden?"

"We hebben de plicht deze regio's naar een nieuwe economie te brengen", antwoordde Timmermans. "Daarvoor heb ik mijn collega's vicevoorzitters Vestager (digitalisering en mededing, red.) en Dombrovskis (financiën, red.) hard nodig. We moeten deze regio's een perspectief bieden."

GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout vroeg zich af of Timmermans ambitie, om de uitstoot in de EU in 2030 met minstens 50 procent terug te brengen, niet verder kan gaan. Timmermans wees erop dat de stap van 50 naar 55 procent reductie de moeilijkste is. Ook vroeg Eickhout om concrete voorstellen voor de Klimaatwet. Timmermans antwoordde dat hij wil dat de tijd wordt genomen voor onderzoek naar wat in een Klimaatwet kan worden opgenomen.

Greta Thunberg

Een Italiaanse parlementariër beet Timmermans toe dat de Europese Commissie wordt gegijzeld door Greta Thunberg, de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste. "Hoe zwak ben je als je een 16-jarig meisje moet aanvallen?", antwoordde Timmermans in vloeiend Italiaans. "Hoe zwak ben je als je je verschuilt achter een 16-jarige?", reageerde de parlementariër. "Waarom de Europese Unie? India vervuilt veel meer!" Het antwoord van Timmermans leverde hem applaus op uit de zaal: "Denkt u dat de plastic flessen op de Italiaanse kust uit het verre oosten komen aandrijven?"

De parlementariërs kregen in ongeveer drie uur de tijd om Timmermans aan de tand te voelen. In zijn slotrede riep Timmermans de parlementsleden met enkele regels uit een gedicht van Winston Churchill op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Hij onderstreepte dat er snel moet worden gehandeld. "Als we de komende vijf jaar de wetgeving niet op orde krijgen, kunnen we de doelstelling van 2030 nooit halen. De honderd dagen na 1 november hebben jullie en ik de verantwoordelijkheid om dit voor elkaar te krijgen."

STER reclame