ANP

Nederland maakt bezwaar tegen het voornemen van Shell en het Verenigd Koninkrijk om resten olie, chemicaliën, staal en beton van oude olieplatforms achter te laten in de Noordzee. Dat heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen bekendgemaakt aan de Tweede Kamer.

Nederland sluit zich hiermee aan bij de kritiek van Duitsland en de Europese Commissie op het plan. Volgende week is er in Londen overleg over de kwestie; alle Noordzeelanden zijn daarbij betrokken.

Het gaat om de onderdelen van de drie grote Brent-platforms die zich onder water bevinden in de buurt van de Shetland-eilanden, tussen Schotland en Noorwegen. De Brent-platforms bevinden zich in Brits territoriale wateren. De Noordzeelanden hebben in het zogenoemde OSPAR-verdrag afgesproken dat in principe alles wat olie- en gasmaatschappijen in de Noordzee hebben aangelegd, ook weer opgeruimd moet worden. Als een van de landen daarop een uitzondering wil maken, moeten alle andere landen geconsulteerd worden.

De Brent Spar voor de Noorse kust in 1995: er was veel verzet tegen het afzinken van dit platform EPA

De afspraken zijn aangescherpt na discussie over het afzinken van de Brent Spar van Shell in 1995. Shell is van mening dat de kans op schade aan natuur en milieu in de Noordzee groter is bij het verwijderen van het onderwaterdeel van de platforms en wil de resten daarom laten staan. Het zou bovendien levensgevaarlijk zijn voor de duikers die de opruimwerkzaamheden moeten gaan uitvoeren.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Technische Universiteit van Denemarken bij Kopenhagen de argumenten van Shell laten onderzoeken. Volgens de onderzoekers is het in principe mogelijk om ook de poten van het platform te verwijderen. Die werkzaamheden zijn veilig uit te voeren, zegt de universiteit.

Nederland pleit daarom bij het Verenigd Koninkrijk voor aanvullend onderzoek. Ondertussen maakt Nederland dus net als andere landen bezwaar tegen het plan.

In totaal moeten er de komende tientallen jaren nog 600 platforms opgeruimd worden op de Noordzee. De critici van het voornemen van Shell en het Verenigd Koninkrijk zijn bang dat een eventuele uitzondering voor de Brent-platforms een precedent kan vormen voor de manier waarop de platforms de komende decennia opgeruimd moeten worden.

STER reclame