ANP

Taxichauffeurs op Schiphol hebben de afgelopen jaren duizenden euro's smeergeld betaald om vanaf de luchthaven te mogen rijden, schrijft NRC. Volgens de krant was de directeur van een van de taxibedrijven aan wie ze betaalden tegelijk hoofdagent van de Amsterdamse politie.

De man, directeur van SchipholTaxi, spreekt de beschuldigingen tegen. De luchthaven Schiphol stelt een onderzoek in.

NRC heeft e-mails, documenten en geluidsopnames in handen gekregen waaruit volgens de krant blijkt dat sommige chauffeurs in 2014 per persoon 5000 euro aan stromannen van het bedrijf SchipholTaxi hebben betaald om op de luchthaven te mogen rijden. SchipholTaxi is een van de drie bedrijven waarmee de luchthaven een contract heeft.

BIOS Groep is een van de andere twee bedrijven waarmee Schiphol afspraken heeft gemaakt. Vorig jaar zouden enkele chauffeurs bijna 15.000 euro hebben betaald om met een taxibusje voor dat bedrijf te mogen rijden.

Op straat betalen

Het geld moest op straat in Amsterdam Nieuw-West contant worden betaald aan stromannen van de bedrijven, schrijft NRC. Vlak daarna kregen de chauffeurs te horen dat ze door het taxibedrijf waren geselecteerd.

Met meldingen van chauffeurs bij de politie en de Belastingdienst zou niets zijn gedaan. De marechaussee, die het politiewerk op Schiphol doet, zegt in de krant dat de signalen zorgelijk zijn en gaat daarom samen met het Openbaar Ministerie bekijken of er alsnog een onderzoek moet komen.

De directeur van SchipholTaxi zegt dat de beschuldigingen waar chauffeurs in de NRC mee komen pertinent onwaar zijn: "Het zijn indianenverhalen over enveloppen met geld. De verhalen komen vermoedelijk van een groep rancuneuze chauffeurs die eerder door ons geschorst of uitgesloten zijn en ons zo dwars willen zitten."

Volgens de directeur hebben chauffeurs nooit contante bedragen aan zijn bedrijf betaald: "We hebben hiervoor een onafhankelijk extern bureau in de arm genomen en die concludeerde onder andere dat er geen sprake is van zwarte betalingen." Taxichauffeurs hebben wel 5000 euro betaald aan SchipholTaxi, maar dat was volgens de directeur een bedrag voor 'goodwill' en als aanbetaling voor de Tesla's die het bedrijf inkocht. Dit is via de bank betaald, zegt hij.

Ook ontkent de directeur van SchipholTaxi dat hij chauffeurs heeft bedreigd die over de situatie hadden geklaagd. Een groep chauffeurs heeft volgens hem juist bedreigingen aan het adres van het taxibedrijf geuit: "Als we ze niet betalen of ze gebruik laten maken van onze laadpalen, dreigden ze met deze verhalen naar de media te stappen."

Nevenfuncties als agent

De directeur van SchipholTaxi was tegelijkertijd ook hoofdagent, maar is volgens NRC inmiddels ontslagen, omdat agenten geen nevenfuncties mogen hebben. Volgens de directeur is hij echter nooit ontslagen: "Ik ben in 2016 zelf gestopt bij de politie, omdat ik de werkzaamheden bij het taxibedrijf niet meer kon combineren met het politiewerk."

Volgens hem was er geen sprake van illegale nevenfuncties: "Ik heb elke twee jaar een aanvraag ingediend waarin ik mijn nevenfuncties heb opgegeven. Die aanvraag werd elke keer goedgekeurd door het korps en dat is de laatste keer ook gebeurd. Ik heb bij mijn vertrek zelfs een brief gekregen waarin staat dat ik elk moment terug kan komen." Ook stelt hij als hoofdagent nooit te maken te hebben gehad met het taxibeleid rond Schiphol.

Onderzoek Schiphol

Schiphol laat in een verklaring op de website weten dat de kwestie onderzocht gaat worden. "Schiphol heeft de wettelijke verplichting het verkeer op de luchthaven in goede banen te leiden. Het taxi-concessiesysteem helpt ons daarbij, omdat we daarmee het drukke taxiproces op de luchthaven kunnen controleren. Schiphol neemt de berichtgeving van NRC zeer serieus en stelt een onderzoek in." De directeur van SchipholTaxi zegt volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

STER reclame