ANP

Zo'n 200 woningcorporaties tekenen bezwaar aan bij de Belastingdienst tegen de verhuurderheffing. Ze vinden dat die heffing in strijd is met de Woningwet, die voorschrijft dat inkomsten uit verhuur uitsluitend aan nieuwe en betere woningen besteed mogen worden. De woningcrisis is nijpend, zeggen de verhuurders, en bovendien wordt de heffing opgebracht door de mensen met de kleinste portemonnee.

De corporaties dragen 1,7 miljard euro aan geïnde huren af aan de staat, maar willen dat bedrag liever inzetten voor de volkshuisvesting. Volgens de Woningwet is het bestemd voor nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming en betaalbare huren. De verhuurders van sociale huurwoningen vinden het in tijd van woningnood niet verantwoord dat het geld nu in de staatskas verdwijnt.

Vorige week, voorafgaande aan de jaarlijkse afdracht, uitten de verhuurders op sociale media al hun ontevredenheid over de heffing die ze moeten betalen.

"Het is geld van onze huurders", zegt Hester van Buren, directeur van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam en een van de initiatiefnemers van het protest in het NOS Radio 1 Journaal. "Het aantal woningzoekenden in schrijnende situaties neemt toe en als het kabinet stopt met deze rare heffing kunnen wij veel meer woningen bouwen." Ze vindt het tegenstrijdig dat het kabinet sociale huurwoningen een heffing oplegt en de commerciële partijen niet.

Naar 2 miljard

Corporaties kunnen wel heffingsvermindering aanvragen en dat gebeurt ook. "Maar dat is een sigaar uit eigen doos", zegt Van Buren. "De heffing blijft stijgen, de komende jaren tot wel 2 miljard, dus we gaan er netto altijd op achteruit."

Minister Ollongren heeft vorige week 1 miljard beschikbaar gesteld om te bouwen, maar daarmee is het probleem volgens Van Buren niet opgelost. "Er komt ook een andere belasting op ons af, belasting die we betalen over rente. Eigenlijk is die bedoeld voor buitenlandse ondernemers die overnames in Nederland met Nederlands geld financieren, maar die is ook op ons van toepassing. Daardoor kunnen wij de rente niet meer aftrekken en dat kost ons nog eens 700 miljoen euro per jaar."

Volgens Van Buren is de grond onder de verhuurdersheffing weggevallen nu de staatsschuld historisch laag is. "Het was een crisismaatregel om het oplopen van de staatsschuld af te remmen, maar die crisis is voorbij."

Het geld moet worden ingezet om de crisis op de woningmarkt te bestrijden. "We kunnen nog steeds minder bouwen dan we zouden willen en de betaalbaarheid van de woningen komt ook in de knel en het rare daarvan is dat de mensen met kleinste portemonnee dit moeten opbrengen. Dat is natuurlijk heel vreemd."

#ikwileenhuis

Het bezwaar van de verhuurders valt samen met de actie #ikwileenhuis. Daarin worden mensen die klem zitten op de woningmarkt opgeroepen hun verhaal te doen. "Dagelijks stromen er vele tientallen brieven, e-mails en filmpjes binnen, de ene nog schrijnender dan de andere. Des te wranger is het dat we in deze week samen 1,7 miljard overgemaakt hebben aan de minister van Financiën."

STER reclame