Ballonnen met lachgas ANP

Staatssecretaris Blokhuis vindt de toename van het gebruik van lachgas in het verkeer zorgwekkend. De NOS berichtte in augustus dat het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was toen al 2,5 keer zo hoog was als in heel 2018. Uit het bericht bleek ook dat veel jongeren die een ballonnetje gebruiken in de auto het risico niet inzien.

In antwoord op Kamervragen van CDA en PvdA schrijft Blokhuis dat deze cijfers nog niet bij de verschillende ministeries bekend waren. Hij vindt dat gebruik van lachgas niet samengaat met deelname aan het verkeer. De staatssecretaris wijst erop dat lachgas een kortdurende roes veroorzaakt, en een tintelend en ontspannen gevoel. Ook kunnen gebruikers duizelig en verward worden en gedesoriënteerd raken.

Campagne

Er komt een campagne om lachgas in het verkeer tegen te gaan. Blokhuis schrijft dat op basis van de huidige regels al strafrechtelijk tegen het gebruik kan worden opgetreden en dat de politie dat ook doet. Dat gebeurt dan vanwege "veroorzaken van gevaar of hinder op de weg" of het "onder invloed van een stof zijn waarvan je kunt weten dat het de rijvaardigheid negatief beïnvloedt".

De staatssecretaris erkent dat het gebruik van lachgas lastig via een bloedtest is aan te tonen en dat het effect ervan maar van korte duur is.

Rijbewijs intrekken

Blokhuis schrijft verder dat er ook buiten het strafrecht mogelijkheden zijn om wat tegen lachgas in het verkeer te doen. De politie kan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) "een vermoeden" melden dat iemand niet geschikt is om te rijden. Het CBR kan daarop een onderzoek instellen en eventueel wordt dan het rijbewijs ingetrokken.

De staatssecretaris schrijft verder dat er al een algemeen onderzoek loopt naar de risico's van lachgas voor de "volksgezondheid en ontwrichting van de samenleving". Daaronder valt ook de verkeersveiligheid. Er gaan steeds meer stemmen op om recreatief gebruik van lachgas helemaal te verbieden. De uitslag van het onderzoek wordt in het najaar verwacht en het kabinet zal daarna besluiten welke maatregelen nodig zijn.

STER reclame