ANP

Het kabinet moet binnen twee weken afspraken maken met de provincies om uit de stikstofcrisis te komen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW schrijft in een brandbrief aan alle ministers dat tienduizenden banen op het spel staan, nu veel bouwprojecten stilliggen.

De provincies moeten onmiddellijk weer vergunningen gaan afgeven voor projecten, vinden de werkgevers. Daarvoor is noodwetgeving nodig. "De onzekerheid en angst bij lokale bestuurders moet zo snel mogelijk worden weggenomen", staat in de brief.

Geplande bouwprojecten zijn onzeker geworden, omdat de Raad van State een streep heeft gehaald door het Nederlandse stikstofbeleid. Projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten in de buurt van natuurgebieden krijgen sindsdien geen vergunning meer.

"De onzekerheid heeft een cascade aan negatieve gevolgen. Terugtrekkende investeerders, werknemers die werkloos thuiszitten en hun baan verliezen en faillissementen komen nu snel dichterbij", schrijft VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

"Rutte, neem regie!"

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, valt De Boer bij. "Premier Rutte, neem regie, want de bouw ligt stil", zegt hij. Volgens de voorman van de bouwsector zien bouwbedrijven hun orderportefeuille opdrogen, omdat er al vier maanden geen nieuwe vergunningen worden afgegeven. "Dan moet je straks mensen gaan ontslaan, omdat er geen werk is."

Nu zijn de meeste bouwers nog aan het werk, omdat ze projecten doen op basis van bestaande vergunningen. Maar Verhagen denkt dat ze eind dit jaar, begin volgend jaar al de gevolgen gaan merken. "En dan heb je een economische crisis." Het kabinet moet nu stappen zetten, uitstel kan absoluut niet, vindt Verhagen.

Overgangsperiode

VNO-NCW stelt een zogeheten 'no-regret-overgangsperiode' voor, om de vergunningverleningen door de provincies weer op gang te brengen. In die periode, van maximaal drie jaar, moet het mogelijk zijn om bouwprojecten te starten, zolang ze maar een-op-een gekoppeld zijn aan herstelmaatregelen in natuurgebieden. Daar moet dan wel geld voor beschikbaar gesteld worden.

Projecten waarvan vaststaat dat ze maar zeer weinig bijdragen aan de stikstofuitstoot, moeten met een versnelde procedure op gang getrokken worden. Volgens de werkgevers staat de Europese Unie, die de stikstofnormen heeft vastgesteld, zo'n overgangsperiode ook toe.

Woningbouw stagneert

"Met de geschetste aanpak denken we te kunnen voorkomen dat alle 18.000 projecten stilvallen en de bijvoorbeeld de woningbouw volledig stagneert, zoals nu dreigt", zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer.

Ondertussen moet er wat VNO-NCW betreft meer duidelijk worden over hoe onze natuurgebieden er werkelijk bijstaan. De Boer wil dat er echte metingen gedaan worden van de gevolgen van stikstofuitstoot op de natuur. Nu zijn het beleid en de vergunningverlening gebaseerd op ondoorzichtige rekenmodellen. Dat is een schijnwerkelijkheid, vindt De Boer.

Morgen overlegt het kabinet weer met de provincies over een oplossing voor de stikstofcrisis, maar volgens ingewijden lopen die besprekingen moeizaam. De provincies willen volgende week weer beginnen met het verstrekken van vergunningen, of er nu een kabinetsplan ligt of niet.

STER reclame