NOS Nieuws

Wetenschappers in actie tegen Erasmus Universiteit na lezen e-mails medewerkers

Honderden wetenschappers steunen een actie tegen het college van bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege een onderzoek waarbij e-mails van wetenschappelijk medewerkers werden gelezen. In een petitie eisen ze onder meer dat het CvB informatie die bij het onderzoek naar boven is gekomen, niet gebruikt.

Het gaat om onderzoek dat het universiteitsbestuur liet doen nadat Dymph van den Boom, voormalig interim-decaan van de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), was beschuldigd van plagiaat. Het bestuur heeft hiervoor een extern bureau voor 'bedrijfsrecherche' ingeschakeld om erachter te komen van wie de beschuldigingen afkomstig zijn.

Het college had het "ernstige vermoeden" dat er vanuit de faculteit is gelekt aan NRC en liet daarom de e-mails van meerdere medewerkers lezen. "De medewerkers die werden onderzocht, hebben daarover na afloop een persoonlijke mail ontvangen. Alles is vooraf juridisch getoetst", zegt een woordvoerder.

De initiatiefnemer van de petitie, die sinds dinsdagavond door ruim 230 mensen is ondertekend, zegt dat de mailboxen van ruim 20 medewerkers werden bekeken. "Ik vind de actie van het CvB heel erg problematisch", zegt Olav Velthuis (Universiteit van Amsterdam).

Angstcultuur

Volgens hem en andere ondertekenaars, verbonden aan verschillende universiteiten, ondermijnt het onderzoek de academische vrijheid en schendt het de privacy van medewerkers. Ze noemen het een disproportionele reactie op een mogelijk lek. "Het tast de academische vrijheid en integriteit aan en stuurt een schadelijk signaal uit aan werknemers dat hun e-mailaccounts een onveilig communicatiemiddel zijn, wat resulteert in een angstcultuur."

De ondertekenaars willen ook dat het CvB excuses aanbiedt en voorzorgsmaatregelen neemt om klokkenluiders te beschermen.

Lastige besluiten

"Wij zijn dit onderzoek opgestart, omdat wij het een buitengewoon ernstige zaak vinden als via de media zaken worden uitgespeeld in plaats van via de geëigende procedures, waar alle ruimte voor is", laat het CvB weten. "Wij betreuren dat er commotie is ontstaan, maar als college moet je soms lastige besluiten nemen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl