Ook het Indiase eiland Ghoramara dreigt door de zeespiegelstijging in zee te verdwijnen AFP

Het gerenommeerde wetenschappelijke blad Nature heeft een artikel van 31 oktober vorig jaar over de opwarming van de oceanen herroepen. De conclusie was dat de oceanen als gevolg van de klimaatverandering veel sneller opwarmen dan door het VN-klimaatpanel IPCC werd aangenomen. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moest de CO2-uitstoot nog drastischer worden beperkt. Het bericht werd door vooraanstaande media in binnen- en buitenland overgenomen (niet door de NOS).

Al snel bleek dat de onderzoekers die het artikel schreven, meerdere fouten hadden gemaakt. Als die worden gecorrigeerd, leidt dat weliswaar niet tot een substantieel andere conclusie, schrijven ze nu, maar het aantal onzekerheden neemt wel toe. Op verzoek van Nature trekken ze het artikel daarom terug. Een verbeterde versie wordt in een ander tijdschrift gepubliceerd.

Het IPCC presenteerde vorig week een rapport waarin wordt vastgesteld dat de zeespiegel harder stijgt dan eerder werd aangenomen.

Als de uitstoot van broeikasgassen niet sterk wordt teruggedrongen, zal de zeespiegel eind deze eeuw 1,10 meter hoger liggen dan in de periode 1986-2005, stelt het IPCC. Veel laaggelegen steden aan de kust en kleine eilanden lopen al vanaf 2050 jaarlijks grotere risico's op overstroming.

Aan dit rapport hebben meer dan honderd wetenschappers uit ruim dertig landen meegewerkt. Zij baseerden zich op 7000 wetenschappelijke onderzoeken. Het nu door Nature teruggetrokken rapport hoort daar niet bij. Er verschijnen overigens voortdurend nieuwe publicaties over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de oceanen.

STER reclame