Een fysiotherapeut aan het werk NOS

Zo'n vier op de tien werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaren naar eigen zeggen een hoge werkdruk. In een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt twee derde ook dat de druk het afgelopen jaar is toegenomen.

Het CBS nam een steekproef uit de bijna 1,3 miljoen mensen die in de sector werken en liet hen in mei en juni enquêtes invullen over hun werkbeleving. Volgens het CBS ervaren werknemers in de zorg- en welzijnssector meer druk dan in andere werkgebieden.

Bijna de helft van de werkgevers deelt de inschatting van de werknemers dat de druk is toegenomen. Ze wijten dat onder meer aan de regeldruk en administratieve lasten en aan de complexiteit van taken. Ook cliënten die mondiger worden en het gebrek aan personeel spelen volgens de werkgevers mee.

Agressie en geweld

Werknemers melden relatief vaak dat ze te maken hebben met agressie en geweld van patiënten of familieleden van die patiënten. Toch zeggen de meeste mensen wel dat ze tevreden zijn met hun werk. Ruim 90 procent vindt het werk inhoudelijk leuk en 78 procent vindt de sfeer op de werkvloer plezierig.

Het CNV zegt in een reactie dat de werkdruk in de zorg maar blijft toenemen. Volgens de vakbond is het de hoogste tijd dat de administratieve druk wordt verminderd. Bovendien moet personeel meer invloed en zeggenschap krijgen om de veiligheid te verbeteren.

STER reclame