Democratisch Senator Chuck Schumer met het verslag van het gesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot AFP

Een aantal Amerikaanse Congresleden heeft de melding mogen inzien die een medewerker van de inlichtingendiensten heeft ingediend over Trump. De klokkenluidersklacht gaat onder meer over een omstreden telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky.

De Democraten veroordeelden Trump eensgezind na het zien van de klokkenluidersklacht. Zij zeiden dat de klacht "diep verontrustend" is en aanknopingspunten biedt voor een mogelijke afzettingsprocedure.

De meeste Republikeinse commissieleden hielden zich stil. Op senator Ben Sasse na, die zich in het verleden weleens eerder kritisch heeft uitgelaten over Trump. Hij zei dat "er een hoop aan de hand is dat overduidelijk zorgwekkend is". Zijn partijgenoten zouden daarom "niet in allerijl moeten zeggen dat er niets aan de hand is".

Verslag

In het telefoongesprek, waarvan gisteravond een verslag is gepubliceerd, vraagt Trump zijn ambtsgenoot om een onderzoek te starten naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Ook merkt hij op dat de Oekraïne meer zou kunnen doen om de VS te helpen.

Een onbekende medewerker van het Witte Huis diende een klacht in over het telefoongesprek. De inlichtingenwaakhond concludeerde vorige week dat de klokkenluider terecht aan de bel had getrokken en sprak van een "urgent concern".

Het Witte Huis wilde de klacht tot nu toe echter niet delen met het Congres. Na dagenlang aandringen hebben Congresleden die lid zijn van de commissies voor inlichtingendiensten gisteren de klacht mogen inzien. Het hoofd van de nationale inlichtingendienst, Joseph Maguire, zal vandaag tegenover het Congres getuigen over de klacht.

Afzettingsprocedure

De Democraten onderzoeken of ze een afzettingsprocedure tegen Trump willen starten omdat hij om illegale, buitenlandse hulp bij zijn campagne zou hebben gevraagd. Een meerderheid van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden is al voor zo'n procedure.

Het is zeer de vraag of de Republikeinse meerderheid van de Senaat Trump zal afvallen. Zelfs Sasse nam het zijn Democratische collega's kwalijk dat ze al over afzetten praatten voordat de inhoud van het telefoongesprek bekend was.

Zo werkt impeachment:

Over de inhoud van de klacht komt mondjesmaat informatie naar buiten. Democraat Eric Swalwell zei tegen CNN dat de klokkenluider in de klacht meerdere getuigen en documenten aanwijst die het onderzoek naar Trumps gedragingen kunnen ondersteunen. Die claim werd bevestigd door twee anonieme bronnen tegen The New York Times.

'Gesprek werd verduisterd'

In die krant werd ook iets van de inhoud van de klacht besproken. De twee bronnen zeggen dat de klokkenluider niet alleen aan de bel trok over het gesprek van Trump met zijn Oekraïense evenknie, maar ook over de manier waarop het Witte Huis de registratie van het gesprek heeft afgehandeld. Een bron van The Washington Post zegt dat de opname van het gesprek met de Oekraïense leider, maar ook andere opnames van gesprekken met met buitenlandse leiders, "verduisterd werden" door die op een andere computer op te slaan dan gebruikelijk is.

De klacht is binnengekomen bij de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingenwaakhond, Michael Atkinson. Hij zou ook al getuigen hebben gehoord.

Over de klokkenluider zou Atkinson hebben geoordeeld dat hij geen voorstander is van een herverkiezing van Trump. De inlichtingenmedewerker zou bovendien niet in de positie zijn geweest het daadwerkelijke gesprek te luisteren of de memo erover in te zien, schrijft The New York Times. De klokkenluider zou van medewerkers van het Witte Huis hebben gehoord dat Trump zijn "macht heeft misbruikt en onwettig heeft gehandeld in buitenlandse diplomatie".

De klokkenluider had zijn informatie dus uit de tweede hand. Wel blijkt uit het gepubliceerde gespreksverslag dat hij het in ieder geval deels bij het rechte eind had. Ook Atkinson concludeerde volgens The New York Times na onderzoek dat de klacht betrouwbaar was. Bovendien zag hij dus reden om de "ernstige en urgente" klacht vorige week door te geven aan de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden.

STER reclame