Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ANP

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft na berichtgeving van RTL Nieuws toe dat twee documenten over de keuring van de Stint niet met de Tweede Kamer zijn gedeeld. Het gaat om bijlagen bij brieven van 11 april 2011 en 27 april 2011. De minister schrijft daarover nu aan de Kamer: "Beide documenten zijn destijds over het hoofd gezien in de veelheid aan documenten."

De Kamer is over de inhoud en de strekking van de documenten wel geïnformeerd, zegt de minister. Die strekking luidt dat destijds de keuring van elektrische bakfiets niet juist is uitgevoerd.

Verband met ongeluk

De minister blijft ook bij haar standpunt dat zij de Tweede Kamer volledig heeft geïnformeerd. "Aangezien uw Kamer over de strekking van beide stukken al was geïnformeerd, werd er geen directe aanleiding gezien om deze bijlagen op dat moment separaat aan uw Kamer te verstrekken", schrijft zij in de brief.

De belangrijke vraag of deze onjuiste keuring verband heeft met het ongeluk waarbij vier kinderen om het leven kwamen, kan het ministerie niet beantwoorden. Het OM doet onderzoek naar de toedracht en oorzaak van het ongeluk. Het ministerie wacht dit onderzoek af.

Rapport volgende maand

Ook is volgens het ministerie niet duidelijk of er nog pogingen zijn gedaan om de Stint na de onjuiste keuring opnieuw te laten keuren volgens de juiste keuringseisen. "Het is niet gelukt te achterhalen of destijds overwogen is om bij de beoordeling van de Stint te anticiperen op deze latere aanpassingen in de wijze van keuren", schrijft de minister.

Van Nieuwenhuizen gaat ervan uit dat deze hele gang van zaken onderwerp is van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat rapport wordt midden of eind oktober verwacht. Op het ministerie ligt nu een concept van dat rapport, waar de minister nog op kan reageren, bevestigde de OVV aan de NOS.

STER reclame