De haven van Antwerpen ANP

België heeft zijn havens illegale staatssteun gegeven door geen vennootschapsbelasting te heffen. Dat oordeelt het Europees Gerecht.

De Europese Commissie had de havens opgedragen deze belasting vanaf 2017 te betalen, maar de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Brussel, La Louvière, Namen, Charleroi en Luik gingen tegen dat besluit in beroep. Het Europees Gerecht concludeert nu dat de Europese Commissie gelijk had.

Eerder verloren de Nederlandse havens een vergelijkbare zaak om de vennootschapsbelasting. Die zaak ging over het argument dat de belastingplicht gelijktijdig moest worden ingevoerd met de havens in België, Duitsland in Frankrijk.

Gelijkwaardig speelveld

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat het oordeel van het Europees Gerecht strookt met de opvatting van de Rotterdamse haven dat zeehavens gezien moeten worden als ondernemingen.

"Ook vanuit het oogpunt van een gelijkwaardig speelveld is het van belang dat alle zeehavens in Europa over dezelfde fiscale kam worden geschoren", aldus de beheerder van de grootste Nederlandse haven.

STER reclame