ANP

Basisscholen laten veel minder geld op de plank liggen. Vorig jaar hielden de schoolbesturen 5,9 miljoen euro over. In 2017 was dat nog ruim 106 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), meldt belangenbehartiger de PO-Raad.

Vorig jaar was er kritiek op het hoge bedrag dat scholen overhielden. "Sparen mag geen doel op zich worden", schreven onderwijsministers Van Engelshoven en Slob aan de Tweede Kamer. "Het gaat tenslotte om geld dat bedoeld is voor het geven van onderwijs."

Te voorzichtig

De ministers noemden de opgebouwde reserves opmerkelijk, omdat het onderwijs juist vroeg om extra geld in de strijd tegen de werkdruk en het lerarentekort. De Onderwijsinspectie schreef in een rapport dat schoolbesturen veel te behoudend begroten en hun inkomsten onderschatten.

De PO-Raad berekende in maart dat een op de zes scholen te veel geld op de plank had liggen. De afgelopen tijd heeft de PO-Raad de schoolbesturen opgeroepen om meer geld uit te geven. "Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De sector vaart financieel steeds scherper aan de wind", zegt voorzitter Rinda den Besten in Trouw.

De extra uitgaven komen volgens de PO-Raad grotendeels doordat de sector 70 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de vorig jaar afgesloten cao. Salariskosten zijn dus 70 miljoen duurder dan wat we hebben gekregen van de overheid, zegt Den Besten in het NOS Radio 1 Journaal.

Ze hoopt dat het Rijk zal bijspringen om deze personeelskosten in de toekomst te betalen. "Het basisonderwijs piept en knarst aan alle kanten."

STER reclame