Omrop Fryslân

De Fryske Akademy dreigt door een kritische ondergrens te zakken. Dat zei directeur Willem Smink vandaag op de 81e Akademydei in Leeuwarden. Er werken nog maar zo'n 20 wetenschappers en er is een vacaturestop wegens gebrek aan geld. De Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal- en letterkunde en de geschiedenis van Friesland.

"Het gaat nu echt heel hard achteruit," zegt Smink. "Er hebben nog nooit zo weinig wetenschappers bij de Academie gewerkt als nu." De productie van de Akademy in de vorm van artikelen, andere publicaties en congressen is daardoor komend jaar een stuk kleiner.

De Fryske Akademy is nu in afwachting van een voorstel van de provincie Fryslân voor de toekomst. Dat voorstel moet niet te lang op zich laten wachten, want anders wordt het volgens de directeur lastig om een sluitende begroting te maken voor 2020.

De Akademy kampt met een structureel tekort van 350.000 euro per jaar en wil daarom bezuinigen in de overhead van de organisatie. Om snel te kunnen handelen, is Smink bezig met het voorbereiden van de reorganisatie. "We zijn al druk in gesprek met onze ondernemingsraad", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Spannende periode

De komende weken zijn bijzonder spannend voor de Akademy en ook voor Smink zelf. "Zakken we door een kritische ondergrens of blijven we een wetenschappelijk instituut van goed niveau? Dat is wat er op het spel staat," zei Smink in zijn toespraak op de Akademydei. In zijn visie gaat het om niets meer of minder dan het overeind houden van de frisistiek.

Vorige week werd in openbaar gemaakte rapporten over de Fryske Akademy gepleit voor veel meer samenwerking met andere organisaties op gebied van kennis en wetenschap, zoals de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en hogeschool NHL Stenden.

"We zij er al mee bezig en willen dat graag nog meer. Maar om goed samen te kunnen werken, moeten wij eerst onze eigen problemen oplossen. Met geldpijn en rode cijfers zijn wij ook geen aantrekkelijke partner," zei Smink.

STER reclame