Vooral veel handelsondernemingen gaan dit jaar failliet ANP

Al jaren gaan er steeds minder bedrijven failliet, maar voor dit jaar verwacht kredietverstrekker Atradius 3 procent meer faillissementen dan vorig jaar. Er werd al rekening mee gehouden dat het aantal faillissementen licht zou stijgen, maar die stijging valt hoger uit dan verwacht.

In de eerst helft van dit jaar bedroeg de stijging nog minder dan een procent. "Dat was al een trendbreuk na vijf jaar alleen maar minder faillissementen", zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. "Maar in de zomer was de kentering nog scherper dan verwacht."

Lorié wijdt de toename aan de mondiale economische onrust. "De handelsoorlog blijft maar escaleren. Steeds als we verwachten dat de top nu wel bereikt is, komt er weer een tweet", zegt Lorié.

Het internationale karakter van de tegenwind is ook terug te zien in het type ondernemingen dat de hardste klappen krijgt. In internationaal gerichte sectoren als handel en gespecialiseerde dienstverlening gingen relatief veel bedrijven bankroet dit jaar.

Krimp in Duitsland

Ook de Nederlandse industrie moet zich opmaken voor meer faillissementen. Het CBS meldde deze maand al dat de omzet van producenten in de industrie in de eerste helft van dit jaar daalde ten opzicht van vorig jaar. Die tegenslag zet zich eind dit jaar en in de loop van volgend jaar om in meer faillissementen, verwacht Lorié.

Met name de economische ontwikkelingen in Duitsland veroorzaken de tegenslag voor de industrie. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal van dit jaar. "En de Nederlandse industrie is voor een groot deel afhankelijk van Duitsland", zegt Lorié.

Handelsoorlog

De voortdurende spanningen tussen de VS en China leidden niet alleen in Nederland tot meer failliete bedrijven. Met name in Noord-Amerika stijgt het aantal bedrijven dat dit jaar over de kop gaat naar verwachting fors. Dit jaar zullen dat er 2,7 procent meer zijn dan vorig jaar.

De negatieve effecten van weer een ronde aan sancties betekenen volgens Atradius dat de faillissementsgolf ook volgend jaar zal doorzetten, met een stijging van opnieuw 2 procent in de VS.

Hoeveel bedrijven er in China omvallen in de nasleep van het sanctiegeweld is onduidelijk. Lorié: "We hebben geen betrouwbare faillissementscijfers uit dat land." Wel is duidelijk dat Azië niet gespaard blijft. De stijging van het aantal faillissementen bedraagt daar 1,8 procent.

Hoewel dat aanzienlijk minder is dan in de VS, noemt Lorié deze stijging zorgwekkend. "In deze regio neemt het aantal faillissementen voor het eerst in tien jaar toe", zegt hij.

Britse bedrijven hardst geraakt

Groot-Brittannië kan een nog hardere klap verwachten. Naast de economische onrust die over de wereld spookt, hebben de Britten last van de naderende brexit. Met name nu een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder enig akkoord steeds nadrukkelijker in beeld komt.

In de eerste helft van dit jaar viel het aantal Britse faillissementen al 8,9 procent hoger uit dan de eerste helft van 2018. Hiermee kent het land de hoogste stijging van West-Europa. De vooruitzichten zijn niet goed: in zijn prognose gaat Atradius uit van een stijging van meer dan 10 procent. En dan hanteert de kredietverstrekker nog het scenario van een brexit met akkoord.

STER reclame