Met de presentatie van het college-akkoord voor de provincie Zuid-Holland vandaag, is voor alle twaalf provincies het bestuur rond en kan de balans worden opgemaakt. Wie is de winnaar, wie de verliezer?

  • Er zijn in de komende bestuursperiode meer gedeputeerden dan in de vorige. In de periode 2015-2019 waren er in de twaalf provincies 62 gedeputeerden, nu zijn dat er 69. Dat komt door de toenemende versplintering van het politieke landschap: er zijn eenvoudigweg meer partijen nodig om tot een meerderheid te komen. Elke coalitiepartij wil een eigen vertegenwoordiger in het college.
  • Het aandeel vrouwen loopt iets terug: van 29 procent naar 27,5 procent. Weliswaar zijn er nu 19 vrouwelijke gedeputeerden (was 18), maar het aantal mannen steeg een stuk sterker: van 44 naar 50.
Aandeel van vrouwelijke gedeputeerden in de colleges NOS
  • Drenthe is de enige provincie met een puur mannelijk college. In de vorige periode was dat ook in Flevoland het geval. Daar staat tegenover dat Drenthe met Jetta Klijnsma de enige vrouwelijke Commissaris van de Koning heeft.
  • De SP is de grootste verliezer van de stoelendans: de partij heeft geen enkele gedeputeerde meer over, terwijl ze er zes had in de vorige periode. D66 is gehalveerd van tien naar vijf. De grootste winnaar is GroenLinks: nu negen gedeputeerden in plaats van twee.
Aantal gedeputeerden per partij NOS
  • De VVD neemt deel aan alle provinciebesturen behalve Utrecht; het CDA zit overal in behalve in Noord-Holland. Dit was overigens de vorige periode ook al zo.
  • De ChristenUnie bestuurt nu mee in zeven provincies (was vier); D66 daalde van acht naar vijf provincies, de SP van vier naar nul.
  • Net als in de vorige periode heeft maar één gedeputeerde een migratie-achtergrond: de PvdA'er Adnan Tekin in Noord-Holland.
  • Het bijzonderst is wel de samenstelling van het college in Limburg. Dat bestaat uit zeven gedeputeerden: naast twee van het CDA en één van de VVD hebben daar de enige vertegenwoordigers van PVV en Forum voor Democratie zitting in het provinciebestuur. Daarnaast nog iemand namens de lokale partijen en iemand op persoonlijke titel.

STER reclame