Rob Roos ANP

Rob Roos van Forum voor Democratie verlaat de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij geeft de voorkeur aan het lidmaatschap van het Europees Parlement.

Bij de Statenverkiezingen van maart was Roos lijsttrekker van Forum en zijn partij werd in één klap de grootste fractie. Roos deed kort daarop ook mee aan de Europese verkiezingen; Forum veroverde daarbij drie zetels en een daarvan was voor Roos.

De 53-jarige Roos werd begin vorige maand in het Europees Parlement beëdigd. De combinatie van Statenlid en Europarlementariër komt niet vaak voor, maar is wel toegestaan.

Onderhandelingen mislukt

Roos kiest nu dus alleen voor het lidmaatschap van het Europees Parlement. Hij benadrukt dat hij wel in Zuid-Holland was gebleven als Forum in het college van Gedeputeerde Staten was gekomen. Forum had graag willen meebesturen, maar de onderhandelingen daarover mislukten. Volgens Roos is er nu geen noodzaak meer om aan te blijven.

In een brief aan de commissaris van de koning in Zuid-Holland schrijft Roos dat hij zijn positie als Europarlementariër meer prioriteit wil geven en dat hij in die hoedanigheid wil opkomen voor de belangen van Nederland en dus ook voor die van Zuid-Holland.

Volgens Roos zijn de overblijvende fractieleden samen met zijn opvolger goed in staat oppositie te voeren in Zuid-Holland. Overigens zijn de onderhandelingen over een nieuw college in deze provincie nog niet afgerond.

STER reclame